Přehled aktuálních projektů pracoviště:
Ústav procesního a ekologického inženýrství

Tato stránka obsahuje seznam mezinárodních a zahraničních grantů, grantů GAČR nebo jiné odpovídající grantové agentury, rezortních a ministerských grantů (včetně výzkumných záměrů MŠMT) a případně grantů jiných institucí, jejichž řešitelským pracovištěm je Ústav procesního a ekologického inženýrství, řešených v průběhu roku 2018.

  označení
poskytovatel
doba řešení název
TE02000236
TAČR
 01.01.14–31.12.18  Centrum kompetence pro energetické využití odpadů
  Pracoviště: ÚPI OPI - ÚPI OPIŘešitel: prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c.,

TH02020109
TAČR
 01.01.17–31.12.19  Vývoj jednotky pro zahušťování digestátu z bioplynových stanic
  Pracoviště: ÚPI - PBS POWER EQUIPMENT - ÚPIŘešitel: doc. Ing. Vítězslav Máša, Ph.D., Mgr. Ing. Marek Vondra, Ph.D., Ing. Martin Havlásek,

TH02020141
TAČR
 01.01.17–31.12.19  Kombinovaný nízkoemisní hořák pro spalování nestandardizovaných plynných a kapalných paliv
  Pracoviště: ÚPI - PBS POWER EQUIPMENT - ÚPI - PBS POWER EQUIPMENTŘešitel: Ing. Karel Pléha, Ing. Pavel Skryja, Ph.D., Ing. Petr Bělohradský, Ph.D., Ing. Tomáš Juřena, Ph.D.,

SPIL
EU--MŠMT
 01.02.17–30.04.22  Laboratoř integrace procesů pro trvalou udržitelnost
  Pracoviště: NETME - ÚPI - NETME - EÚ OEIŘešitel: prof. Ing. Jiří Klemeš, DrSc., dr. h. c., doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D., Ing. Martin Pavlas, Ph.D.,

TK01020095
TAČR
 01.06.18–30.06.21  Prototyp jednotky pro inovativní přístup energetického a materiálového využití kalů
  Pracoviště: ÚPI - ÚPI - EVECO BRNO - CHEVAK ChebŘešitel: Ing. Pavel Skryja, Ph.D.,

OP VVV DMS SPETEP
EU--MŠMT
 01.07.18–30.06.22  Strategic Partnership for Environmental Technologies and Energy Production SPETEP
  Pracoviště: ÚPI - EVECO BRNO - UNIS - ÚCHP AV ČR - ÚVGZ - ÚPIŘešitel: prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c.,

OP VVV DMS VSB-FSI
EU--MŠMT
 01.11.18–31.10.21  Využití tuhých alternativních paliv v decentralizovaných energetických zdrojích
  Pracoviště: ÚPI - ÚPIŘešitel: doc. Ing. Jiří Hájek, Ph.D.,