Přehled aktuálních projektů pracoviště:
Ústav automobilního a dopravního inženýrství

Tato stránka obsahuje seznam mezinárodních a zahraničních grantů, grantů GAČR nebo jiné odpovídající grantové agentury, rezortních a ministerských grantů (včetně výzkumných záměrů MŠMT) a případně grantů jiných institucí, jejichž řešitelským pracovištěm je Ústav automobilního a dopravního inženýrství, řešených v průběhu roku 2018.

  označení
poskytovatel
doba řešení název
TH02010725
TAČR
 01.01.17–31.12.19  Převodové ústrojí pro vysokorychlostní lokomotivy
  Pracoviště: VUT v Brně - ÚADI - ÚADI OSM - IG WatteeuwŘešitel: Ing. David Krpalek, Ph.D., prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc., Ing. Aleš Prokop, Ph.D., Ing. Kamil Řehák, Ing. Lubomír Drápal,

VF Píštěk
OVZ--MŠMT
 01.03.17–31.12.18  FRIEND TRANSPORT 2017 - International on-line conference for young scientist and students
  Pracoviště: ÚADI - ÚADI - uniza.sk - PSK - V.Dahl EUNUŘešitel: prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc.,

H2020-EDEC-JTI-CS2-2016-CFP04-ENG-04-06
EU--MŠMT
 01.06.17–28.02.19  EDEC - Enhanced Diesel Engine Control
  Pracoviště: LÚ - ÚADI - LÚŘešitel: doc. Ing. Jiří Hlinka, Ph.D., prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc.,

TJ01000033
TAČR
 01.01.18–31.12.19  Vývoj prostředků pro snižování vibrací a hluku turbodmychadel
  Pracoviště: ÚADI - - ÚADIŘešitel: Ing. Jozef Dlugoš, doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D., Ing. Lucie Prokšová, Ing. Juraj Hliník, Ing. Dana Stiborová,

TH03020426
TAČR
 01.01.18–01.03.21  Zvýšení únosnosti axiálního ložiska
  Pracoviště: ÚADI - ÚADI - PBS-TurboŘešitel: doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D.,

TH03010183
TAČR
 01.01.18–31.12.21  Specifické spojky s prodlouženou životností pro převodová ústrojí kolejových vozidel
  Pracoviště: ÚADI - ÚADI - IG WatteeuwŘešitel: prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc., Ing. Pavel Skácel, Ph.D., Ing. Aleš Prokop, Ph.D., Ing. Kamil Řehák, Ing. Lubomír Drápal,

TH04030480
GAČR
 31.10.18–30.09.21  Vývoj klíčových technologií nové mobilní linky pro zpracování stonku olejného lnu.
  Pracoviště: ÚADI - ÚADI - MENDELU - Strojírna NovontýŘešitel: doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc.,

TH04030480
TAČR
 31.10.18–30.09.21  Vývoj klíčových technologií nové mobilní linky pro zpracování stonku olejného lnu.
  Pracoviště: ÚADI - ÚADI - MENDELU - Strojírna NovontýŘešitel: doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc.,