Přehled aktuálních projektů pracoviště:
Ústav automobilního a dopravního inženýrství

Tato stránka obsahuje seznam mezinárodních a zahraničních grantů, grantů GAČR nebo jiné odpovídající grantové agentury, rezortních a ministerských grantů (včetně výzkumných záměrů MŠMT) a případně grantů jiných institucí, jejichž řešitelským pracovištěm je Ústav automobilního a dopravního inženýrství, řešených v průběhu roku 2019.

  označení
poskytovatel
doba řešení název
TH02010725
TAČR
 01.01.17–31.12.19  Převodové ústrojí pro vysokorychlostní lokomotivy
  Pracoviště: VUT v Brně - ÚADI - ÚADI OSM - IG WatteeuwŘešitel: Ing. David Krpalek, Ph.D., prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc., Ing. Aleš Prokop, Ph.D., Ing. Kamil Řehák, Ph.D., Ing. Lubomír Drápal,

H2020-EDEC-JTI-CS2-2016-CFP04-ENG-04-06
EU--MŠMT
 01.06.17–28.02.19  EDEC - Enhanced Diesel Engine Control
  Pracoviště: LÚ - ÚADI - LÚŘešitel: doc. Ing. Jiří Hlinka, Ph.D., prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc.,

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_102/0011524
MPO
 01.09.17–31.05.20  Spolupráce při vývoji spalovacího pohonu malého vodního plavidla s důrazem na minimalizaci emisí pohonné jednotky
  Pracoviště: ÚADI - ÚADIŘešitel: Ing. David Svída, Ph.D.,

TJ01000033
TAČR
 01.01.18–31.12.19  Vývoj prostředků pro snižování vibrací a hluku turbodmychadel
  Pracoviště: ÚADI - - ÚADIŘešitel: Ing. Jozef Dlugoš, Ph.D., doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D., Ing. Lucie Prokšová, Ing. Juraj Hliník, Ing. Dana Stiborová,

TH03020426
TAČR
 01.01.18–01.03.21  Zvýšení únosnosti axiálního ložiska
  Pracoviště: ÚADI - ÚADI - PBS-TurboŘešitel: doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D.,

TH03010183
TAČR
 01.01.18–31.12.21  Specifické spojky s prodlouženou životností pro převodová ústrojí kolejových vozidel
  Pracoviště: ÚADI - ÚADI - IG WatteeuwŘešitel: prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc., Ing. Pavel Skácel, Ph.D., Ing. Aleš Prokop, Ph.D., Ing. Kamil Řehák, Ph.D., Ing. Lubomír Drápal,

CZ.01.1.02/0.0./0.0./17_102/0011524
MPO
 01.07.18–30.06.20  Spolupráce při vývoji spalovacího motoru malého vodního plavidla s důrazem na minimalizaci emisí pohonné jednotky
  Pracoviště: ÚADI - ÚADIŘešitel: prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc.,

19-00000S
GAČR
 01.01.19–31.12.21  Vliv radiačních technologií na vlastnosti mazacích médií
  Pracoviště: ÚADI - ÚADI - UO v BrněŘešitel: doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D.,

TH04010352
TAČR
 01.01.19–31.12.22  Mikron III D Electronic
  Pracoviště: ÚADI - ÚADIŘešitel: prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D.,

10  CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012450
MPO
 01.02.19–31.12.20  Vývoj vstřikovacího systému paliva s mechanickým řadovým čerpadlem a elektronickou regulací pro dieselové motory plnící nové emisní předpisy
  Pracoviště: ÚADI - ÚADIŘešitel: prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc.,

11  CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012450
MPO
 01.02.19–31.12.20  VÝVOJ VSTŘIKOVACÍHO SYSTÉMU PALIVA S MECHANICKÝM ŘADOVÝM ČERPADLEM A ELEKTRONICKOU REGULACÍ PRO DIESELOVÉ MOTORY PLNÍCÍ NOVÉ EMISNÍ PŘEDPISY
  Pracoviště: ÚADI - ÚADIŘešitel: prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc.,