Přehled aktuálních projektů pracoviště:
Ústav automobilního a dopravního inženýrství

Tato stránka obsahuje seznam mezinárodních a zahraničních grantů, grantů GAČR nebo jiné odpovídající grantové agentury, rezortních a ministerských grantů (včetně výzkumných záměrů MŠMT) a případně grantů jiných institucí, jejichž řešitelským pracovištěm je Ústav automobilního a dopravního inženýrství, řešených v průběhu roku 2018.

  označení
poskytovatel
doba řešení název
TH02010725
TAČR
 01.01.17–31.12.19  Převodové ústrojí pro vysokorychlostní lokomotivy
  Pracoviště: VUT v Brně - ÚADI - ÚADI OSM - IG WatteeuwŘešitel: Ing. David Krpalek, Ph.D., prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc., Ing. Aleš Prokop, Ph.D., Ing. Kamil Řehák, Ing. Lubomír Drápal,

VF Píštěk
OVZ--MŠMT
 01.03.17–31.12.18  FRIEND TRANSPORT 2017 - International on-line conference for young scientist and students
  Pracoviště: ÚADI - ÚADI - uniza.sk - PSK - V.Dahl EUNUŘešitel: prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc.,

H2020-EDEC-JTI-CS2-2016-CFP04-ENG-04-06
EU--MŠMT
 01.06.17–28.02.19  EDEC - Enhanced Diesel Engine Control
  Pracoviště: LÚ - ÚADI - LÚŘešitel: doc. Ing. Jiří Hlinka, Ph.D., prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc.,

TJ01000033
TAČR
 01.01.18–31.12.19  Vývoj prostředků pro snižování vibrací a hluku turbodmychadel
  Pracoviště: ÚADI - - ÚADIŘešitel: Ing. Jozef Dlugoš, doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D., Ing. Lucie Prokšová, Ing. Juraj Hliník, Ing. Dana Stiborová,

TH03020426
TAČR
 01.01.18–01.03.21  Zvýšení únosnosti axiálního ložiska
  Pracoviště: ÚADI - ÚADI - PBS-TurboŘešitel: doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D.,

TH03010183
TAČR
 01.01.18–31.12.21  Specifické spojky s prodlouženou životností pro převodová ústrojí kolejových vozidel
  Pracoviště: ÚADI - ÚADI - IG WatteeuwŘešitel: prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc., Ing. Pavel Skácel, Ph.D., Ing. Aleš Prokop, Ph.D., Ing. Kamil Řehák, Ing. Lubomír Drápal,