Přehled aktuálních projektů pracoviště:
Ústav automobilního a dopravního inženýrství

Tato stránka obsahuje seznam mezinárodních a zahraničních grantů, grantů GAČR nebo jiné odpovídající grantové agentury, rezortních a ministerských grantů (včetně výzkumných záměrů MŠMT) a případně grantů jiných institucí, jejichž řešitelským pracovištěm je Ústav automobilního a dopravního inženýrství, řešených v průběhu roku 2017.

  označení
poskytovatel
doba řešení název
TE01020020
TAČR
 01.03.12–31.12.17  Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka.
  Pracoviště: VUT v Brně - ÚADI - FS ČVUTŘešitel: prof. Ing. Jan Macek, DrSc., prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc., prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc.,

TA04020087
TAČR
 01.07.14–28.02.17  Vývoj, optimalizace a výroba vyvážecího traktoru se zřetelem na ekologickou čistotu prací a ekonomické zpracování biomasy v lesním hospodářství
  Pracoviště: VUT v Brně - ÚADI - ÚADI OSTZS - MZLU v Brně - Strojírna NovontýŘešitel: Ing. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc., doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc.,

TA04021257
TAČR
 01.07.14–30.06.17  Letecký motor Mikron III D
  Pracoviště: ÚADI - ÚADI OSM - PARMA - TECHNIKŘešitel: doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D.,

TA04030454
TAČR
 01.07.14–31.12.17  Výzkum a vývoj pohonných jednotek s moderními akumulačními vstřikovacími systémy s ohledem na minimalizace škodlivých látek ve výfukových plynech
  Pracoviště: ÚADI - ÚADI - TÜV SÜD Czech - ZETOR tractorsŘešitel: doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D.,

TH02010725
TAČR
 01.01.17–31.12.19  Převodové ústrojí pro vysokorychlostní lokomotivy
  Pracoviště: VUT v Brně - ÚADI - ÚADI OSM - IG WatteeuwŘešitel: Ing. David Krpalek, Ph.D., prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc., Ing. Aleš Prokop, Ph.D., Ing. Kamil Řehák, Ing. Lubomír Drápal,

VF Píštěk
OVZ--MŠMT
 01.03.17–31.12.18  FRIEND TRANSPORT 2017 - International on-line conference for young scientist and students
  Pracoviště: ÚADI - ÚADI - uniza.sk - PSK - V.Dahl EUNUŘešitel: prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc.,

H2020-EDEC-JTI-CS2-2016-CFP04-ENG-04-06
EU--MŠMT
 01.06.17–28.02.19  EDEC - Enhanced Diesel Engine Control
  Pracoviště: LÚ - ÚADI - LÚŘešitel: doc. Ing. Jiří Hlinka, Ph.D., prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc.,