Přehled aktuálních projektů pracoviště:
Letecký ústav

Tato stránka obsahuje seznam mezinárodních a zahraničních grantů, grantů GAČR nebo jiné odpovídající grantové agentury, rezortních a ministerských grantů (včetně výzkumných záměrů MŠMT) a případně grantů jiných institucí, jejichž řešitelským pracovištěm je Letecký ústav, řešených v průběhu roku 2017.

  označení
poskytovatel
doba řešení název
TA04030510
TAČR
 01.07.14–30.06.17  Asistenční systémy k podpoře správných rozhodnutí pilota zvyšující bezpečnost provozu malých civilních letounů
  Pracoviště: LÚ - LÚ - JAPŘešitel: Ing. Jan Dvořák, doc. Ing. Jiří Hlinka, Ph.D.,

TA04010854
TAČR
 01.07.14–30.06.17  Zvýšení pasivní bezpečnosti letounů společnosti TL-ultralight
  Pracoviště: VUT v Brně - LÚ - LÚ - TL-ULTRALIGHTŘešitel: Jiří Tlustý, Ing. Michal Mališ, Ph.D.,

TA04020455
TAČR
 01.07.14–31.12.17  Detekce a monitoring invazních druhů s využitím bezpilotních leteckých prostředků
  Pracoviště: LÚ - LÚ - GISAT - Botanický ústav AV ČRŘešitel: Ing. Petr Dvořák,

TE02000032
TAČR
 01.01.15–31.12.19  Advanced Aerostructures Research Centre
  Pracoviště: LÚ - LÚŘešitel: doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D.,

TH02010072
TAČR
 01.11.16–31.10.20  JET - Ověření spolehlivosti výsuvného pomocného systému s proudovým motorem pro vysokovýkonný kluzák
  Pracoviště: VUT v Brně - LÚ - LÚ - HPHŘešitel: Martin Pekař, doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D.,

TH02010204
TAČR
 01.01.17–31.12.19  Balistické záchranné systémy nové generace pro letouny všeobecného letectví
  Pracoviště: LÚ - LÚ OSL - Galaxy GRS - LÚ OSLŘešitel: Ing. Robert Popela, Ph.D.,

H2020-EDEC-JTI-CS2-2016-CFP04-ENG-04-06
EU--MŠMT
 01.06.17–28.02.19  EDEC - Enhanced Diesel Engine Control
  Pracoviště: LÚ - ÚADI - LÚŘešitel: doc. Ing. Jiří Hlinka, Ph.D., prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc.,

FV20043
MPO
 01.07.17–30.06.20  Pokročilé technologie modulárních řídicích a diagnostických systémů leteckých motorů
  Pracoviště: LÚ - FEKT - LÚ - UNISŘešitel: doc. RNDr. Vladimír Opluštil, doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D., doc. Ing. Jiří Hlinka, Ph.D., Ing. Jiří Kovář,

FV20698
MPO
 01.07.17–30.06.20  STREAM TRAINER
  Pracoviště: LÚ - LÚ - TL-ULTRALIGHTŘešitel: Jiří Tlustý, doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D.,

10  H2020 MG-1-4-2016-2017
EU--MŠMT
 01.11.17–31.10.20  H2020 UCPLANE Breakthrough Innovation
  Pracoviště: LÚ - LÚŘešitel: doc. Ing. Jiří Hlinka, Ph.D.,