Přehled aktuálních projektů pracoviště:
Ústav automatizace a informatiky

Tato stránka obsahuje seznam mezinárodních a zahraničních grantů, grantů GAČR nebo jiné odpovídající grantové agentury, rezortních a ministerských grantů (včetně výzkumných záměrů MŠMT) a případně grantů jiných institucí, jejichž řešitelským pracovištěm je Ústav automatizace a informatiky, řešených v průběhu roku 2017.

  označení
poskytovatel
doba řešení název
GA17-21360S
GAČR
 01.01.17–31.12.19  Pokročilé řízení robotických hadů
  Pracoviště: ÚAI - ÚAIŘešitel: doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.,