Přehled aktuálních projektů pracoviště:
Ústav automatizace a informatiky

Tato stránka obsahuje seznam mezinárodních a zahraničních grantů, grantů GAČR nebo jiné odpovídající grantové agentury, rezortních a ministerských grantů (včetně výzkumných záměrů MŠMT) a případně grantů jiných institucí, jejichž řešitelským pracovištěm je Ústav automatizace a informatiky, řešených v průběhu roku 2019.

  označení
poskytovatel
doba řešení název
GA17-21360S
GAČR
 01.01.17–31.12.19  Pokročilé řízení robotických hadů
  Pracoviště: ÚAI - ÚAIŘešitel: doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.,

LTC18 FSI+FIT
MŠMT
 01.06.18–29.02.20  Pokročilé metody Nature-Inspired optimalizačních algoritmů a HPC implementace pro řešení reálných aplikací
  Pracoviště: ÚAI - ÚAIŘešitel: doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.,

LTC18053
MŠMT
 01.06.18–29.02.20  Pokročilé metody nature-inspired optimalizačních algoritmů a HPC implementace pro řešení reálných aplikací
  Pracoviště: ÚAI - UPSY - ÚAIŘešitel: doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D., prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D., Ing. Michal Bidlo, Ph.D., doc. Ing. Zdeněk Vašíček, Ph.D.,