Přehled aktuálních projektů pracoviště:
Laboratoř přenosu tepla a proudění

Tato stránka obsahuje seznam mezinárodních a zahraničních grantů, grantů GAČR nebo jiné odpovídající grantové agentury, rezortních a ministerských grantů (včetně výzkumných záměrů MŠMT) a případně grantů jiných institucí, jejichž řešitelským pracovištěm je Laboratoř přenosu tepla a proudění, řešených v průběhu roku 2017.

  označení
poskytovatel
doba řešení název
RFSR-CT-2014-00010
EU--MŠMT
 01.07.14–31.12.17  High performance hot rolling process through steel grade-dependent influencing of the scale formation and flexible descaling control - HiPerScale
  Pracoviště: LPTP - LPTPŘešitel: prof. Ing. Miroslav Raudenský, CSc.,

RFSR-CT-2015-00006
EU--MŠMT
 01.07.15–31.12.18  Effective Management of Coolant in Cold Rolling (MANCOOL)
  Pracoviště: LPTP - LPTPŘešitel: prof. Ing. Jaroslav Horský, CSc.,

FV10253
MPO
 01.10.16–31.12.18  Výzkum a vývoj progresivních mikrolegovaných materiálů pro teplotně řízené válcování a ochlazování s následným zušlechtěním bezešvých trub pro použití v oblasti OCTG a strojním průmyslu
  Pracoviště: VUT v Brně - LPTP - LPTP - VŠB-TU Ostrava - - TRZŘešitel: Ing. Rostislav Turoň, prof. Ing. Jaroslav Horský, CSc.,

TJ01000353
TAČR
 01.09.17–31.12.18  Vývoj specifického čtecího zařízení identifikačních průkazů
  Pracoviště: LPTP - Medingo - LPTPŘešitel: Mgr. Ing. Eva Pekárková, Ph.D., prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc., Ing. Jana Ondroušková, Ph.D., Ing. Michal Guzej,