Přehled aktuálních projektů pracoviště:
Laboratoř přenosu tepla a proudění

Tato stránka obsahuje seznam mezinárodních a zahraničních grantů, grantů GAČR nebo jiné odpovídající grantové agentury, rezortních a ministerských grantů (včetně výzkumných záměrů MŠMT) a případně grantů jiných institucí, jejichž řešitelským pracovištěm je Laboratoř přenosu tepla a proudění, řešených v průběhu roku 2019.

  označení
poskytovatel
doba řešení název
709435-HiJetRod Pilot-RFCS-
EU--MŠMT
 01.07.16–31.12.19  Resource-efficient hydromechanical descaling system for wire coils" (HiJetRod Pilot)
  Pracoviště: LPTP - LPTPŘešitel: prof. Ing. Miroslav Raudenský, CSc.,

7D16008
MŠMT
 01.09.16–01.09.19  Flexible Capillary Heat Exchangers - FLEXIHEAT
  Pracoviště: LPTP - LPTP - LPTPŘešitel: prof. Ing. Miroslav Raudenský, CSc.,

TJ01000254
TAČR
 01.01.18–31.12.19  Membránová destilace pomocí polymerních dutých vláken
  Pracoviště: LPTP - ZENA - LPTPŘešitel: Ing. Tereza Brožová, Ph.D., prof. Ing. Miroslav Raudenský, CSc., Ing. Jan Komínek, Ph.D., Ing. Helena Votavová, Erik Bartuli,

TH04010031
TAČR
 01.01.19–31.12.22  Tepelné výměníky s dutými polymerními vlákny pro automobilový průmysl
  Pracoviště: LPTP - Visteon - TU v Liberci - ZENA - LPTPŘešitel: prof. Ing. Miroslav Raudenský, CSc.,

TH04030198
GAČR
 01.01.19–31.12.22  Odstraňování amoniaku z fugátu bioplynových stanic pomocí membránového kontaktoru.
  Pracoviště: LPTP - LPTP - ZENA - MVB OPAVA CZŘešitel: prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc.,

TH04030198
TAČR
 01.01.19–31.12.22  Odstraňování amoniaku z fugátu bioplynových stanic pomocí membránového kontaktoru.
  Pracoviště: LPTP - LPTP - ZENA - agrikomp.cz - MVB OPAVA CZŘešitel: prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc.,

Research Funds for Coal and Steel, RFCS 2018 / SEP-210526878
EU--MŠMT
 01.07.19–31.12.22  WaterWiper - Combined work roll cooling, coolant evacuation and wiper actuator for advanced process control and future roll grades in the cold strip mill
  Pracoviště: LPTP - LPTPŘešitel: Ing. Milan Hnízdil, Ph.D., doc. Ing. Petr Kotrbáček, Ph.D., doc. Ing. Michal Pohanka, Ph.D., Ing. Martin Chabičovský, Ph.D., Ing. Jan Komínek, Ph.D.,

Research Funds for Steel and Coal 2018, RFCS 2018 / SEP-210531436
EU--MŠMT
 01.07.19–31.12.22  CoolControl - Innovative Concepts for Control of Heat Transfer during Secondary Cooling to Minimize Oxide Scale and Surface Defects during Continuous Casting
  Pracoviště: LPTP - LPTPŘešitel: Ing. Martin Chabičovský, Ph.D., doc. Ing. Petr Kotrbáček, Ph.D., doc. Ing. Michal Pohanka, Ph.D., Ing. Milan Hnízdil, Ph.D.,

Research Funds for Coal and Steel, RFCS 2018 / SEP-210524957
EU--MŠMT
 01.07.19–31.12.22  SmartCool - Smart controlled actuator to homogenize the temperature at the transfer bar
  Pracoviště: LPTP - LPTPŘešitel: doc. Ing. Petr Kotrbáček, Ph.D., doc. Ing. Michal Pohanka, Ph.D., Ing. Milan Hnízdil, Ph.D., Ing. Martin Chabičovský, Ph.D., Ing. Jan Komínek, Ph.D.,

10  Research Funds for Coal and Steel, RFCS 2018 / SEP-210538173
EU--MŠMT
 01.07.19–31.12.22  RedHeatLoss - Reduction of heat losses in hot rolling
  Pracoviště: LPTP - LPTPŘešitel: doc. Ing. Michal Pohanka, Ph.D., doc. Ing. Petr Kotrbáček, Ph.D., Ing. Milan Hnízdil, Ph.D., Ing. Martin Chabičovský, Ph.D., Ing. Jan Komínek, Ph.D.,