Přehled aktuálních projektů pracoviště:
Laboratoř přenosu tepla a proudění

Tato stránka obsahuje seznam mezinárodních a zahraničních grantů, grantů GAČR nebo jiné odpovídající grantové agentury, rezortních a ministerských grantů (včetně výzkumných záměrů MŠMT) a případně grantů jiných institucí, jejichž řešitelským pracovištěm je Laboratoř přenosu tepla a proudění, řešených v průběhu roku 2018.

  označení
poskytovatel
doba řešení název
RFSR-CT-2015-00006
EU--MŠMT
 01.07.15–31.12.18  Effective Management of Coolant in Cold Rolling (MANCOOL)
  Pracoviště: LPTP - LPTPŘešitel: Ing. Milan Hnízdil, Ph.D.,

709435-HiJetRod Pilot-RFCS-
EU--MŠMT
 01.07.16–31.12.19  Resource-efficient hydromechanical descaling system for wire coils" (HiJetRod Pilot)
  Pracoviště: LPTP - LPTPŘešitel: prof. Ing. Miroslav Raudenský, CSc.,

7D16008
MŠMT
 01.09.16–01.09.19  Flexible Capillary Heat Exchangers - FLEXIHEAT
  Pracoviště: LPTP - LPTP - LPTPŘešitel: prof. Ing. Miroslav Raudenský, CSc.,

FV10253
MPO
 01.10.16–31.12.18  Výzkum a vývoj progresivních mikrolegovaných materiálů pro teplotně řízené válcování a ochlazování s následným zušlechtěním bezešvých trub pro použití v oblasti OCTG a strojním průmyslu
  Pracoviště: VUT v Brně - LPTP - LPTP - VŠB-TU Ostrava - - TRZŘešitel: Ing. Rostislav Turoň, prof. Ing. Jaroslav Horský, CSc.,

TJ01000353
TAČR
 01.09.17–31.12.18  Vývoj specifického čtecího zařízení identifikačních průkazů
  Pracoviště: LPTP - Medingo - LPTPŘešitel: Mgr. Ing. Eva Pekárková, Ph.D., prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc., Ing. Jana Ondroušková, Ph.D., Ing. Michal Guzej, Ph.D.,

TJ01000254
TAČR
 01.01.18–31.12.19  Membránová destilace pomocí polymerních dutých vláken
  Pracoviště: LPTP - ZENA - LPTPŘešitel: Ing. Tereza Brožová, Ph.D., prof. Ing. Miroslav Raudenský, CSc., Ing. Jan Komínek, Ph.D., Ing. Helena Votavová, Erik Bartuli,