Angličtina - základní zkouška (FSI-5AZ)

Akademický rok 2012/2013
Garant: Mgr. Dita Gálová, Ph.D.  
Garantující pracoviště: ÚJ všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: angličtina
Cíle předmětu:
Cílem zkoušky je prověřit znalosti a prokázat, že student je schopný samostatné komunikace v anglickém jazyce na odpovídající úrovni s odpovídajícím zaměřením.
Výstupy studia a kompetence:
Rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává na pracovišti, během studia, atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho/ji osobně zajímají. Umí používat slovní zásobu specifickou pro své zaměření, popsat jak věci fungují, z čeho se skládají apod. Rozsah odpovídá úrovni pre-intermediate a obsahu kurzů A3-A4 (viz karty předmětů).
Prerekvizity:
Předpokládá se studium jazyka v rozsahu dokončené úrovně pre-intermediate a slovní zásoba odpovídající kurzům A3-A4 (viz karty předmětů).

Vazby k jiným předmětům:
povinná prerekvizita: Angličtina 3 [A3]
povinná korekvizita: Angličtina 4 [A4]

Obsah předmětu (anotace):
Zkouška prověřuje jazykové znalosti, profesní slovní zásobu a dovednosti získané předchozím studiem. Odpovídá úrovni "pre-intermediate".
Metody vyučování:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Způsob a kritéria hodnocení:
Zkouška má písemnou a ústní část.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Výuka neprobíhá.
Typ (způsob) výuky:
    Zkouška  1 × 1 hod. povinná                  
Osnova:
    Zkouška Výuka neprobíhá.
Literatura - základní:
1. Oxford English for Careers: Technology 1, OUP.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B3A-P prezenční studium B-MTI Materiálové inženýrství -- zk 6 Povinně volitelný 1 3 L
B3A-P prezenční studium B-MET Mechatronika -- zk 6 Povinně volitelný 1 3 L
B3A-P prezenční studium B-MAI Matematické inženýrství -- zk 6 Povinně volitelný 1 3 L
B3A-P prezenční studium B-FIN Fyzikální inženýrství a nanotechnologie -- zk 6 Povinně volitelný 1 3 L
B3A-P prezenční studium B-PDS Průmyslový design ve strojírenství -- zk 6 Povinně volitelný 1 3 L
B3S-P prezenční studium B-STI Strojní inženýrství -- zk 6 Povinně volitelný 1 3 L
B3S-P prezenční studium B-AIŘ Aplikovaná informatika a řízení -- zk 6 Povinně volitelný 1 3 L
B3S-P prezenční studium B-EPE Energetika, procesy a ekologie -- zk 6 Povinně volitelný 1 3 L
B3S-P prezenční studium B-SSZ Stavba strojů a zařízení -- zk 6 Povinně volitelný 1 3 L
B3S-P prezenční studium B-STG Strojírenská technologie -- zk 6 Povinně volitelný 1 3 L