Angličtina - zkouška B1 (FSI-7AZ)

Akademický rok 2012/2013
Garant: Mgr. Dita Gálová, Ph.D.  
Garantující pracoviště: ÚJ všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: angličtina
Cíle předmětu:
Cílem zkoušky je prověřit znalosti a prokázat, že student je schopný samostatné komunikace v anglickém jazyce na odpovídající úrovni s odpovídajícím zaměřením.
Výstupy studia a kompetence:
Rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává na pracovišti, během studia atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat souvislý text na témata, se kterými se setkává při studiu technických oborů, která dobře zná nebo která ho/ji osobně zajímají. Dokáže přednést souvislou prezentaci, popsat skutečnosti, události a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány. Umí používat slovní zásobu specifickou pro technické zaměření, popsat jak věci fungují, z čeho se skládají apod. Rozsah odpovídá úrovni intermediate a obsahu kurzů A5-A6 (viz karty předmětů).
Prerekvizity:
Předpokládá se studium jazyka v rozsahu dokončené úrovně intermediate a slovní zásoba odpovídající kurzům A5-A6 (viz karty předmětů).

Vazby k jiným předmětům:
povinná prerekvizita: Angličtina 5 [A5]
povinná korekvizita: Angličtina 6 [A6]

Obsah předmětu (anotace):
Zkouška prověřuje jazykové znalosti, dovednosti a profesní slovní zásobu získané předchozím studiem. Odpovídá úrovni B1 dle Evropského referenčního rámce.
Metody vyučování:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Způsob a kritéria hodnocení:
Zkouška má písemnou a ústní část.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Výuka neprobíhá.
Typ (způsob) výuky:
    Zkouška  1 × 1 hod. povinná                  
Osnova:
    Zkouška Výuka neprobíhá.
Literatura - základní:
1. Oxford English for Careers: Technology 2, OUP, 2008
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
M2I-P prezenční studium M-SLE Slévárenská technologie -- zk 0 Povinný 2 2 L
M2A-P prezenční studium M-MTI Materiálové inženýrství -- zk 0 Povinný 2 2 L
M2I-P prezenční studium M-FLI Fluidní inženýrství -- zk 0 Povinný 2 2 L
M2I-P prezenční studium M-PRI Procesní inženýrství -- zk 0 Povinný 2 2 L
M2I-P prezenční studium M-AIŘ Aplikovaná informatika a řízení -- zk 0 Povinný 2 2 L
M2I-P prezenční studium M-STL Stavba letadel -- zk 0 Povinný 2 2 L
M2I-P prezenční studium M-KSI Konstrukční inženýrství -- zk 0 Povinný 2 2 L
M2I-P prezenční studium M-ADI Automobilní a dopravní inženýrství -- zk 0 Povinný 2 2 L
M2I-P prezenční studium M-STG Strojírenská technologie -- zk 0 Povinný 2 2 L
M2I-P prezenční studium M-STM Strojírenská technologie a průmyslový management -- zk 0 Povinný 2 2 L
M2I-P prezenční studium M-LPR Letecký provoz -- zk 0 Povinný 2 2 L
M2I-P prezenční studium M-VSR Výrobní stroje, systémy a roboty -- zk 0 Povinný 2 2 L
M2I-P prezenční studium M-TEP Technika prostředí -- zk 0 Povinný 2 2 L
M2I-P prezenční studium M-ENI Energetické inženýrství -- zk 0 Povinný 2 2 L
M2I-P prezenční studium M-AIŘ Aplikovaná informatika a řízení P pro absolventy B-AIŘ zk 0 Povinný 2 2 L
M2A-P prezenční studium M-PDS Průmyslový design ve strojírenství -- zk 0 Povinný 2 2 L
M2A-P prezenční studium M-MET Mechatronika -- zk 0 Povinný 2 2 L
M2A-P prezenční studium M-IMB Inženýrská mechanika a biomechanika -- zk 0 Povinný 2 2 L
M2A-P prezenční studium M-MAI Matematické inženýrství -- zk 0 Povinný 2 2 L
M2A-P prezenční studium M-MŘJ Metrologie a řízení jakosti -- zk 0 Povinný 2 2 L
M2A-P prezenční studium M-PMO Přesná mechanika a optika -- zk 0 Povinný 2 2 L
M2A-P prezenční studium M-FIN Fyzikální inženýrství a nanotechnologie -- zk 0 Povinný 2 2 L
B3S-P prezenční studium B-PRP Profesionální pilot -- zk 6 Povinný 1 2 Z
M2V-P prezenční studium M-VSY Výrobní systémy -- zk 0 Povinný 2 2 L
B3S-P prezenční studium B-SSZ Stavba strojů a zařízení -- zk 6 Povinně volitelný 1 3 L
B3S-P prezenční studium B-EPE Energetika, procesy a ekologie -- zk 6 Povinně volitelný 1 3 L
B3S-P prezenční studium B-AIŘ Aplikovaná informatika a řízení -- zk 6 Povinně volitelný 1 3 L
B3S-P prezenční studium B-STI Strojní inženýrství -- zk 6 Povinně volitelný 1 3 L
B3A-P prezenční studium B-MTI Materiálové inženýrství -- zk 6 Povinně volitelný 1 3 L
B3A-P prezenční studium B-PDS Průmyslový design ve strojírenství -- zk 6 Povinně volitelný 1 3 L
B3A-P prezenční studium B-FIN Fyzikální inženýrství a nanotechnologie -- zk 6 Povinně volitelný 1 3 L
B3A-P prezenční studium B-MAI Matematické inženýrství -- zk 6 Povinně volitelný 1 3 L
B3A-P prezenční studium B-MET Mechatronika -- zk 6 Povinně volitelný 1 3 L
B3S-P prezenční studium B-STG Strojírenská technologie -- zk 6 Povinně volitelný 1 3 L