Angličtina 6 (FSI-A6)

Akademický rok 2012/2013
Garant: Mgr. Ondřej Vévoda  
Garantující pracoviště: ÚJ všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: angličtina
Cíle předmětu:
Cílem kurzu je vybavit studenty pro každodenní komunikaci, aby zvládli úkoly, se kterými se mohou setkat v širokém okruhu technických profesí.
Výstupy studia a kompetence:
Studenti si osvojí slovní zásobu ve vztahu ke svému budoucímu zaměstnání a zvládnou gramatické struktury potřebné pro běžnou komunikaci na úrovni "intermediate". Studenti získají znalosti na úrovni B1 dle tzv. Evropského referenčního rámce.
Prerekvizity:
Kurz je určen pro studenty, kteří si osvojili jazyk na úrovni "pre-intermediate", slovní zásobu a gramatiku probrané v kurzu A5.

Vazby k jiným předmětům:
povinná prerekvizita: Angličtina 5 [A5]

Obsah předmětu (anotace):
Kurz je zaměřen na výuku angličtiny pro profesní účely. Zahrnuje však i obecný jazyk.
Metody vyučování:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Způsob a kritéria hodnocení:
Zápočet je podmíněn kromě aktivní účasti ve cvičeních a individuální přípravou, také vypracováním a prezentací zadaných úkolů a absolvováním zápočtového testu, který je rozdělen do tří průběžných testů psaných v předem stanovených termínech během semestru. Pro získání zápočtu je vyžadováno v těchto testech nasbírat jejich součtem min. 30 bodů z 50 možných (tedy 60%). V případě nedostatečného bodového zisku má student možnost opravy, a to souhrnným testem. V hodnocení předmětu se odráží i práce v e-learningové podpoře kurzu a vypracování životopisu.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Docházka je pravidelně kontrolována. Student má povoleny 2 absence. Pokud je počet absencí vyšší, v odůvodněných případech může vyučující stanovit náhradní podmínku pro splnění zápočtu.
Typ (způsob) výuky:
    Cvičení jazykové  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Cvičení jazykové 1. U15 - Úvod, Kariéra, životopis
2. U15 - Kariéra, životopis - druhá část (opakování budoucího času)
3. U8 - Hromadná doprava (Maglev, High Speed Trains, Airbus)
4. U8 - Hromadná doprava - druhá část (stupňování přídavných jmen)
5. U10 - Environmentální inženýrství (čištění vody, třídění odpadu,...), 1. průběžný test
6. U10 - Environmentální inženýrství - druhá část (Nepřímá řeč)
7. U11 - Robotika
8. U11 - Robotika - druhá část (slovesa: cause to, make, prevent, stop, allow to, let...)
9. U12 - Spotřebiče v domácnosti, 2. průběžný test
10.U12 - Spotřebiče v domácnosti - druhá část (opakování tvoření otázek)
11.U13 - Vojenská technika (válečná loď Visby s technologií stealth)
12.U13 - Vojenská technika - druhá část (předložky)
13. 3. průběžný test

Literatura - základní:
1. Oxford English for Careers: Technology 2
Literatura - doporučená:
2. Raymond Murphy, English Grammar in Use (third edition)
3. N.Brieger and A. Pohl, Technical English - Vocabulary and Grammar
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B3A-P prezenční studium B-MTI Materiálové inženýrství -- 0 Povinně volitelný 1 1 L
B3A-P prezenční studium B-MTI Materiálové inženýrství -- 0 Povinně volitelný 1 2 L
B3A-P prezenční studium B-MET Mechatronika -- 0 Povinně volitelný 1 1 L
B3A-P prezenční studium B-MET Mechatronika -- 0 Povinně volitelný 1 2 L
B3A-P prezenční studium B-MAI Matematické inženýrství -- 0 Povinně volitelný 1 1 L
B3A-P prezenční studium B-MAI Matematické inženýrství -- 0 Povinně volitelný 1 2 L
B3A-P prezenční studium B-FIN Fyzikální inženýrství a nanotechnologie -- 0 Povinně volitelný 1 1 L
B3A-P prezenční studium B-FIN Fyzikální inženýrství a nanotechnologie -- 0 Povinně volitelný 1 2 L
B3A-P prezenční studium B-PDS Průmyslový design ve strojírenství -- 0 Povinně volitelný 1 1 L
B3A-P prezenční studium B-PDS Průmyslový design ve strojírenství -- 0 Povinně volitelný 1 2 L
B3S-P prezenční studium B-S1R Strojírenství -- 0 Povinně volitelný 1 1 L
B3S-P prezenční studium B-STI Strojní inženýrství -- 0 Povinně volitelný 1 1 L
B3S-P prezenční studium B-STI Strojní inženýrství -- 0 Povinně volitelný 1 2 L
B3S-P prezenční studium B-AIŘ Aplikovaná informatika a řízení -- 0 Povinně volitelný 1 2 L
B3S-P prezenční studium B-EPE Energetika, procesy a ekologie -- 0 Povinně volitelný 1 2 L
B3S-P prezenční studium B-SSZ Stavba strojů a zařízení -- 0 Povinně volitelný 1 2 L
B3S-P prezenční studium B-STG Strojírenská technologie -- 0 Povinně volitelný 1 2 L