Bakalářský projekt (ÚM) (FSI-6BM)

Akademický rok 2012/2013
Garant: Mgr. Jana Hoderová, Ph.D.  
Garantující pracoviště: ÚM všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Cílem předmětu je naučit studenty samostatně zpracovat bakalářskou práci.
Výstupy studia a kompetence:
Student prokáže schopnost samostatně zpracovat bakalářskou práci.
Prerekvizity:
Předpokládají se znalosti získané během studia, které se vztahují k tématu bakalářské práce.

Vazby k jiným předmětům:
doporučená korekvizita: Dorovnání kreditů za 1kg [ KG]
povinná korekvizita: Informační výchova - informační gramotnost [0IV]

Obsah předmětu (anotace):
Předmět je zaměřen na vedení studentů při jejich rešeršní činnosti, studiu odborné literatury a vytváření software na PC pro přípravu bakalářské práce. Student pracuje samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce.
Metody vyučování:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Způsob a kritéria hodnocení:
Aktivní činnost studenta na bakalářské práci, kterou potvrdí školitel práce.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Výuka bude kontrolována prostřednictvím vedoucího bakalářské práce.
Typ (způsob) výuky:
    Vedení bak.prací  13 × 6 hod. povinná                  
Osnova:
    Vedení bak.prací Osnova je individuální: student pracuje samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce.
Literatura - základní:
1. Literaturu doporučí studentovi vedoucí práce.
Literatura - doporučená:
1. Literaturu doporučí studentovi vedoucí práce.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B3A-P prezenční studium B-MAI Matematické inženýrství -- 5 Povinný 1 3 L