Programovací metody II (FSI-0S2)

Akademický rok 2012/2013
Garant: doc. PaedDr. Dalibor Martišek, Ph.D.  
Garantující pracoviště: ÚM všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Seznámit studenty s praktickými zásadami programování větších programových celků, přesvědčit o významu matematické teorie při programování vybraných praktických problémů.
Výstupy studia a kompetence:
Student se bude schopen orientovat v řešení složitějších matematických a technických problémů.
Prerekvizity:
Základní programovací techniky a jejich implementace v Borland Delphi
Obsah předmětu (anotace):
Použití základních programovacích technik ve složitějších algoritmech: vyhodnocování řetězců – infix, prefix a postfix, binární strom. Softwarové modelování optických jevů. Geometricky soběpodobné množiny, algoritmy jejich konstrukce, Hausdorffova dimenze. Statisticky soběpodobné množiny, modelování přírodních útvarů. Základy softwarového měření Hausdorffovy dimenze.
Metody vyučování:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Způsob a kritéria hodnocení:
Zápočet se uděluje na základě zpracování semestrálního projektu a zprogramování jednoduchého algoritmu.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Chybějící účast na výuce lze nahradit písemným testem.
Typ (způsob) výuky:
    Cvičení s poč. podporou  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Cvičení s poč. podporou 1) Datové struktury – fronta, zásovník, binární strom,
2) Infix, prefix,postfix, vyhodnocování aritmetických výrazů
3-4) Zpracovávání matematických funkcí, vyčíslení obecného matematického výrazu.
5) Iterační systémy a metody jejich konstrukce
6) Atraktory, metoda náhodné procházky
7) Metoda řízeného výběru a zpětné orbity
8) Nanášení textur
9) Softwarové modelování odrazu světla
10-11) Softwarové modelování lomu světla
12) Globální zobrazovací metody – metoda sledování paprsku
13,14) Řešení semestrální práce.
Literatura - základní:
1. Martišek, D.: Algoritmizace a programování, Brno 2004, elektronická učebnice
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B3A-P prezenční studium B-MAI Matematické inženýrství -- 0 Volitelný (nepovinný) 1 3 Z