Úvod do TeXu (FSI-0TX)

Akademický rok 2012/2013
Garant: prof. RNDr. Jan Franců, CSc.  
Garantující pracoviště: ÚM všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy typografie a tvorbou odborných dokumentů.
Výstupy studia a kompetence:
Student bude schopen tvořit dokumenty v systému TeX a LaTeX včetně tvorby tabulek a vkládání obrázků.
Prerekvizity:
Źádné speciální znalosti nejsou vyžadovány.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět se zabývá počítačovou sazbou matematických a jiných dokumentů pomocí systému TeX. Součástí vyuky je projekt - tvorba vlastního dokumentu.
Metody vyučování:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínkou k udělení zápočtu je vytvoření vlastního dokumentu tvaru příspěvku do sborníku obsahující matematické vzorce, tabulky a obrázky.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Při nepřítomnosti nutnost doplnit probíranou látku samostudiem, případně domácími úkoly.
Typ (způsob) výuky:
    Cvičení s poč. podporou  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Cvičení s poč. podporou 1. Počítačová sazba dokumentu. Systém TeX. Zdrojový soubor.
2. Formát LaTeX. Zásady sázení v textovém módu.
3. Sazba matematických vzorcu.
4. Systém LaTeX a jeho filozofie.
5. Tvorba a používání maker. Tvorba tabulek.
6. Jednoduché obrázky v prostředí picture.
7. Boxy, vkládání obrázků do dokumentu.
8. Přesun informací v dokumentu, automatické číslování.
9. Další možnosti LaTeXu, obsah, index, literatura.
10. Úvod do tvorby obrázků v systému METAPOST.
11. Kontrola studentských prací v rámci projektu.
12. Rezerva.
Literatura - základní:
1. Donald E. Knuth: The TeXbook, Addison Wesley 1990
2. Michael Doob: Jemný úvod do TeXu, CSTUG, Praha 1993
3. H. Kopka, P. W. Daly: LaTeX, kompletní průvodce, Computer Press, Brno, 2004
4. Zpravodaj Cs. sdružení uživatelů TeXu, 1990-2005, ISSN 1211-6661
Literatura - doporučená:
1. Prezentace TeX1-TeX9 na osobní stránce http://www.mat.fme.vutbr.cz/home/francu/
2. J. Rybička: LaTeX pro začátečníky, Konvoj, Brno 2003
3. H. Kopka, P. W. Daly: LaTeX, kompletní průvodce, Computer Press, Brno 2004.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B3A-P prezenční studium B-MAI Matematické inženýrství -- 0 Volitelný (nepovinný) 1 1 L