Vybrané kapitoly z materiálového inženýrství (FSI-0UM)

Akademický rok 2012/2013
Garant: Ing. Eva Molliková, Ph.D.,Paed IGIP  
Garantující pracoviště: ÚMVI všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Kurz je tvořen jako doplňkový k předmětu 2 BUM - Úvod do materiálových věd s cílem pomoci studentům ujasnit si informace o vztazích mezi chemickým složením, zpracováním, strukturou a vlastnostmi materiálu směrodatnými pro zpracovatelské technologie a konstrukční využití.
Výstupy studia a kompetence:
Kurz je tvořen jako doplňkový k předmětu 2 BUM - Úvod do materiálových věd a stejně jako tento základní kurz poskytne studentům informace o vztazích mezi chemickým složením, zpracováním, strukturou a vlastnostmi materiálu směrodatnými pro zpracovatelské technologie a konstrukční využití.
Prerekvizity:
Kurz využívá všeobecné poznatky z fyziky, chemie, fyzikální chemie a matematiky.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět s velkým prostorem pro dotazy a víceméně diskusní formou třídí a doplňuje informace získané v souběžně běžícím předmětu 2 BUM - Úvod do materiálových věd. Bude tedy řeč o: - vnitřní stavbě látek - termodynamice materiálů, difúzi a kinetice - rovnovážných fázových diagramech - fázových přeměnách a jejich vlivu na strukturu a vlastnosti materiálů - deformačním a lomovém chování materiálů, - mechanických charakteristikách při statickém, rázovém a cyklickém namáhání.
Metody vyučování:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Způsob a kritéria hodnocení:
předmět je volitelný a nepovinný, výuka je ukončena zápočtem. pro jeho získání musí student prokázat aktivitu a zájem o studovaný obor.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
předmět je volitelný a nepovinný, výuka je ukončena zápočtem. pro jeho získání musí student prokázat aktivitu a zájem o studovaný obor.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 2 hod. nepovinná                  
Osnova:
    Přednáška  
Literatura - základní:
3. internetové zdroje
Literatura - doporučená:
3. internetové zdroje
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B3A-P prezenční studium B-MTI Materiálové inženýrství -- 0 Volitelný (nepovinný) 1 1 L
B3A-P prezenční studium B-MET Mechatronika -- 0 Volitelný (nepovinný) 1 1 L
B3A-P prezenční studium B-MAI Matematické inženýrství -- 0 Volitelný (nepovinný) 1 1 L
B3A-P prezenční studium B-FIN Fyzikální inženýrství a nanotechnologie -- 0 Volitelný (nepovinný) 1 1 L
B3A-P prezenční studium B-PDS Průmyslový design ve strojírenství -- 0 Volitelný (nepovinný) 1 1 L
B3S-P prezenční studium B-S1R Strojírenství -- 0 Volitelný (nepovinný) 1 1 L
B3S-P prezenční studium B-STI Strojní inženýrství -- 0 Volitelný (nepovinný) 1 1 L