Programování pro Android (FSI-0PA)

Akademický rok 2017/2018
Garant: Ing. Pavel Heriban, Ph.D.  
Garantující pracoviště: ÚAI všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Cílem předmětu je zvládnutí základů programování aplikací pro Android.
Výstupy studia a kompetence:
Tvorba aplikací pro operační systém Android.
Prerekvizity:
Znalost programování v objektově orientovaném programovacím jazyce (např. C++, C #), nejlépe Java.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět "Programování pro Android" umožňuje studentům, kteří jsou již schopni programovat v objektově orientovaných jazycích, získat dovednosti pro vývoj aplikací pro operační systém Android.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou cvičení. Základní principy jsou nejdříve vysvětleny a následně procvičeny na příkladech.
Způsob a kritéria hodnocení:
Zápočet se uděluje na základě aktivní účasti ve cvičení.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na cvičeních je kontrolována. Zameškaná výuka může být nahrazena zpracováním zadaných úloh.
Typ (způsob) výuky:
    Cvičení s poč. podporou  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Cvičení s poč. podporou – Úvod, operační systém Android, vývojová prostředí
– První aplikace, struktura projektu, základní součásti aplikace
– Aktivita a její žívotní cyklus, záměry, předávání údajů
– Kontejnery pro rozmístění prvků, vizuální návrh uživatelského rozhraní
– Interakce s uživatelem
– Seznamy objektů, fragmenty
– Zdroje, práce se zdroji
– Ukládání údajů, databáze SQLite
– Aplikace jako widget na domací obrazovce
– Grafika, multimédia
– Integrované senzory
– Služby a broadcasty, poskytování obsahu
Literatura - základní:
1. Lacko Ľ.: Vývoj aplikací pro Android, Computer Press, Brno, 2015
2. Android – API Guides: https://developer.android.com/guide/index.html, 2015
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
BO1-P hostující student B-OBN Obecná nabídka pro bakalářské studium -- 0 Volitelný (nepovinný) 1 1 L
M2I-P prezenční studium M-AIŘ Aplikovaná informatika a řízení P pro absolventy B-AIŘ 0 Volitelný (nepovinný) 2 1 L
M2I-P prezenční studium M-AIŘ Aplikovaná informatika a řízení -- 0 Volitelný (nepovinný) 2 1 L