Bakalářský projekt (ÚMTMB) (FSI-6BT)

Akademický rok 2017/2018
Garant: prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc.  
Garantující pracoviště: ÚMTMB všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Cílem předmětu je naučit studenty samostatně zpracovat bakalářskou práci.
Výstupy studia a kompetence:
Student prokáže schopnost samostatně zpracovat bakalářskou práci.
Prerekvizity:
Předpokládají se znalosti získané během studia, které se vztahují k tématu bakalářské práce.

Vazby k jiným předmětům:
doporučená korekvizita: Informační výchova - informační gramotnost [0IV]

Obsah předmětu (anotace):
Předmět je zaměřen na vedení studentů při jejich rešeršní činnosti, studiu odborné literatury a vytváření software na PC pro přípravu bakalářské práce. Student pracuje samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce. Studenti si také vyzkouší ve cvičení týmovou práci při řešení vybrané úlohy realizované na některé z těchto laboratorních soustav: automatický kávovar, elektronický šicí stroj, hydroregulovatelné větrání.
Metody vyučování:
Zpracování bakalářské práce pod odborným vedením.
Způsob a kritéria hodnocení:
Aktivní činnost studenta na bakalářské práci, kterou potvrdí školitel práce.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Výuka bude kontrolována prostřednictvím vedoucího bakalářské práce.
Typ (způsob) výuky:
    Vedení bak.prací  13 × 6 hod. povinná                  
Osnova:
    Vedení bak.prací Osnova je individuální: student pracuje samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce.
Literatura - základní:
1. Literaturu doporučí studentovi vedoucí práce.
Literatura - doporučená:
1. Literaturu doporučí studentovi vedoucí práce.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B3A-P prezenční studium B-MET Mechatronika -- 5 Povinný 1 3 L