Reversní inženýrství a modelování ploch (FSI-ZM2)

Akademický rok 2018/2019
Garant: doc. Ing. David Paloušek, Ph.D.  
Garantující pracoviště: ÚK všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Seznámit studenty s možnostmi pokročilého modelování 3D ploch se zaměřením na automobilový průmysl.
Výstupy studia a kompetence:
Studenti získají znalosti a zkušenosti s modelováním v CAD modeláři CATIA a Alias. Zvládnou vytváření pokročilých 3D plošných modelů a získají konkrétní představu o využití A-class ploch.
Prerekvizity:
Předpokládají se základní znalosti z oblasti CAD systémů, znalosti parametrického modelování (Inventor, Catia, Rhinoceros).
Obsah předmětu (anotace):
Studenti se seznámí s možnostmi pokročilého modelování ploch a tvorbou 3D dat pro automobilový průmysl. Objasní si pojmy jako "strak" a A-class" modelování a praktickou formu projdou všemi kroky generování povrchových dat. Seznámí se také se základními kroky převodu digitalizovaných dat do ploch a CAD modelů. Předmět je inovován s podporou projektu OPVK. Projekt "Studio digitálního sochařství a nových médií", reg č. CZ.1.07/2.2.00/28.0278 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou cvičení, které jsou zaměřena na praktické zvládnutí látky.
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínky udělení klasifikovaného zápočtu: aktivní účast na cvičeních, vytvoření modelu zadané součásti, úspěšné obhájení projektu.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na cvičeních je povinná a kontrolovaná vyučujícím. Maximálně 2 omluvené absence jsou tolerovány bez nutnosti náhrady. V případě dlouhodobé nepřítomnosti je náhrada zameškané výuky v kompetenci vedoucího cvičení.
Typ (způsob) výuky:
    Cvičení s poč. podporou  1 × 39 hod. povinná                  
Osnova:
    Cvičení s poč. podporou Blok I - CATIA
1. Tvorba drátového modelu.
2. Tvorba křivek.
3. Tvorba ploch.
4. Tvorba napojení.
5. Analýzy ploch.
6. Práce s polygonálními daty.

Blok II - Autodesk Alias
1. Alias - tvorba křivek
2. Alias - vytvoření 3D modelu
3. Alias - skicování
4. Alias - plošný 3D model počítačové myši, vizualizace
5. Alias - modelování podle naskenovaných dat, zpracování sítě, tvorba křivek, model s pozičními napojeními
6. Alias - tvorba tangentních a křivkových blend přechodů, úprava podle odlesků

Rapidform XOR3 - Geomagics
1. Pracovní prostředí, import skenovaných dat, základní ustavení
2. Úprava dat topologické optimalizace
3. Práce s regiony
4. Modelování s využitím skenovaných dat
5. Fitování ploch, kopírování prvků
6. Analýza odchylek, pokročilé funkce


závěrečný test znalostí plošného modelování
Literatura - základní:
1. Moderní počítačová grafika, Bedřich Beneš, Jiří Sochor, Petr Felkel, Jiří Žára, 2. vydání, EAN:9788025104545.Počet stran:608 stran, COMPUTER PRESS.
2. HUGHES, John F. Computer graphics: principles and practice. 3rd ed. Upper Saddle River: Addison-Wesley, 2013. ISBN 978-0-321-39952-6.
Literatura - doporučená:
1. Sham Tickoo, Creo Parametric 1.0 for Designers, CADCIM Technologies, 2012, 978-1936646128
2. 3DVIA Composer Fundamentals - Student guide, Dassault Systems,learning materials.
3. IT CAD, časopis o CAx technologiích, vychází 6 × ročně, CCB, spol. s r. o.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
M2I-P prezenční studium M-KSI Konstrukční inženýrství -- kl 5 Povinný 2 1 L
M2A-P prezenční studium M-PDS Průmyslový design ve strojírenství -- zá,zk 4 Volitelný (nepovinný) 2 2 L