Garantované předměty v roce 2018/2019 Ústav konstruování
Zkratka Název předmětu Garant
zimní semestr
CKC Konstruování a CAD Jan Brandejs
CKC-K Konstruování a CAD Jan Brandejs
CKP Konstruování strojů a strojních součástí Martin Hartl
CKP-K Konstruování strojů a strojních součástí Martin Hartl
RS1 CAD systémy I David Paloušek
YA3 Ateliér - průmyslový design III Ladislav Křenek
YA3-A Ateliér - průmyslový design III Ladislav Křenek
YA6 Ateliér - produktový design II Ladislav Křenek
YDD Design 20. století Pavel Noga
YDF Základy designu Jan Rajlich
YDN Umění a design 19. století Pavel Noga
YDS Diplomový konstrukční seminář Martin Hartl
YDT Typologie designu Ladislav Křenek
YER Ergonomie Ladislav Křenek
YG1 Ateliér - grafický design Jan Rajlich
YG1-A Ateliér - grafický design Jan Rajlich
YKA Základy kresby Dana Rubínová
YKG Kresba geometrických objektů Dana Rubínová
YKG-A Kresba geometrických objektů Dana Rubínová
YKH Kresba hlavy Jan Ambrůz
YKH-A Kresba hlavy Jan Ambrůz
YKV Kresba výrobku Dana Rubínová
YKV-A Kresba výrobku Dana Rubínová
YM1 Modelování I Ladislav Křenek
YM1-A Modelování I Ladislav Křenek
YPA Počítačová grafika - AdobeCS David Paloušek
YPG Počítačová grafika - CorelDraw Pavel Noga
YPG-A Počítačová grafika - CorelDraw Pavel Noga
YPM Počítačové modelování - Rhinoceros 3D Ladislav Křenek
YPM-A Počítačové modelování - Rhinoceros 3D Ladislav Křenek
YPP Ateliér - předdiplomový projekt Ladislav Křenek
YPV Počítačová vizualizace a animace Ladislav Křenek
YPV-A Počítačová vizualizace a animace Ladislav Křenek
YPW Počítačová vizualizace a animace 2 Pavel Noga
YPW-A Počítačová vizualizace a animace 2 Pavel Noga
YS1 Konstruování strojů - projekt I Martin Vrbka
YU1 Dějiny umění I Pavel Noga
YZ2 Ateliér - design II Ladislav Křenek
YZ2-A Ateliér - design II Ladislav Křenek
ZAT Aditivní technologie David Paloušek
ZDP Diplomový projekt I (M2337) Martin Hartl
ZEM Elektronika a měření Ivan Mazůrek
ZKP Konstrukční projekt Ivan Mazůrek
ZKR Konstrukční projekt II Daniel Koutný
ZM1 Parametrické modelování - Inventor, Catia David Paloušek
ZOK Ocelové konstrukce Ivan Křupka
ZPP Plastové prototypy Daniel Koutný
ZRI-A Reverzní inženýrství a optická digitalizace David Paloušek
ZRS Řízení a správa projektové dokumentace Daniel Koutný
ZSY-A Metoda konečných prvků Martin Vrbka
ZTR Tribologie Ivan Křupka
0ZK Vybrané kapitoly ze základů konstruování Pavel Mazal
0ZP Konstrukce závodního pneumobilu Ivan Mazůrek
1K Základy konstruování Pavel Mazal
1K-A Základy konstruování Pavel Mazal
1K-K Základy konstruování Pavel Mazal
3CD CAD Petr Svoboda
3CD-A CAD Petr Svoboda
5KS Konstruování strojů - strojní součásti Martin Hartl
5KS-A Konstruování strojů - strojní součásti Martin Hartl
5KS-AK Konstruování strojů - strojní součásti Martin Hartl
5KS-K Konstruování strojů - strojní součásti Martin Hartl
letní semestr
QEM Experimentální metody Ivan Mazůrek
RS2 CAD systémy II David Paloušek
YA4 Ateliér - průmyslový design IV Ladislav Křenek
YA4-A Ateliér - průmyslový design IV Ladislav Křenek
YA5 Ateliér - produktový design I Ladislav Křenek
YA5-A Ateliér - produktový design I Ladislav Křenek
YDU Umění a řemesla Jan Rajlich
YED-A Ateliér - experimentální design I Pavel Noga
YKF Figurální kresba Michal Gabriel
YKF-A Figurální kresba Michal Gabriel
YKI Invenční kresba Dana Rubínová
YKO Kreslení v plenéru Dana Rubínová
YKS Kresba zátiší Dana Rubínová
YML Modelování II Ladislav Křenek
YML-A Modelování II Ladislav Křenek
YM0 Počítačové modelování- Alias Design projekt Daniel Koutný
YN1 Nauka o barvě a světle Ladislav Křenek
YPI Počítačová grafika - Illustrator, InDesign Pavel Noga
YP1 Odborná praxe Ladislav Křenek
YRP Rapid Prototyping a 3D digitalizace David Paloušek
YS2 Konstruování strojů - projekt II Martin Vrbka
YTG Typografie Jan Rajlich
YUD Umění 20. století Pavel Noga
YU2 Dějiny umění II Pavel Noga
YZ1 Ateliér - design I Ladislav Křenek
ZAE Aplikace elektrických pohonů Martin Hartl
ZAW Metoda konečných prvků - ANSYS Workbench Martin Vrbka
ZDI Diagnostické systémy Ivan Mazůrek
ZD5 Diplomový projekt II (M2337) Martin Hartl
ZD6 Seminář k diplomové práci (M2337) Martin Hartl
ZIP Inženýrský projekt Daniel Koutný
ZM2 Parametrické modelování - Pro/Engineer David Paloušek
ZNV Nastupující vědy a technologie Martin Hartl
ZSE Předdiplomový seminář Martin Hartl
0PPZ Průmyslový projekt (2337) Daniel Koutný
2K Konstruování Pavel Mazal
2K-A Konstruování Pavel Mazal
2K-K Konstruování Pavel Mazal
3CD CAD Petr Svoboda
4KC Konstruování a CAD Petr Svoboda
4KC-A Konstruování a CAD Petr Svoboda
6AP Ateliér - bakalářský projekt Ladislav Křenek
6AS Ateliér - seminář k bakalářské práci Ladislav Křenek
6KM Konstruování strojů - mechanismy Ivan Mazůrek
6KM-A Konstruování strojů - mechanismy, 3D tisk a Solidworks Ivan Mazůrek
6KM-K Konstruování strojů - mechanismy Ivan Mazůrek
6KT Konstruování strojů - převody Martin Hartl
6KT-A Konstruování strojů - převody Martin Hartl
6KT-AK Konstruování strojů - převody Martin Hartl
6KT-K Konstruování strojů - převody Martin Hartl