Obory garantované EÚ

Na této stránce je uveden seznam všech oborů, specializací a ročníků studia, u nichž hlavním garantujícím pracovištěm je Energetický ústav.

Akademický rok 2017/2018

Obor (kód, název) Specializace   Stupeň     Ročník  
Program: B2341-3 Strojírenství - bakalářský
B-EPP  Energetika, procesy a životní prostředí -- 1 2
B-EPP  Energetika, procesy a životní prostředí -- 1 3
 
Program: N2301-2 Strojní inženýrství - magisterský navazující
M-ENI  Energetické inženýrství -- 2 1
M-ENI  Energetické inženýrství P pro absolventy B-EPP 2 1
M-ENI  Energetické inženýrství -- 2 2
M-FLI  Fluidní inženýrství -- 2 1
M-FLI  Fluidní inženýrství P pro absolventy B-EPP 2 1
M-FLI  Fluidní inženýrství -- 2 2
M-TEP  Technika prostředí -- 2 1
M-TEP  Technika prostředí P pro absolventy B-EPP 2 1
M-TEP  Technika prostředí -- 2 2
 
Program: P2302-4 Stroje a zařízení - doktorský
D-KPI  Konstrukční a procesní inženýrství E Energetické inženýrství 3