Obory garantované ÚST

Na této stránce je uveden seznam všech oborů, specializací a ročníků studia, u nichž hlavním garantujícím pracovištěm je Ústav strojírenské technologie.

Akademický rok 2017/2018

Obor (kód, název) Specializace   Stupeň     Ročník  
Program: B2341-3 Strojírenství - bakalářský
B-STG  Strojírenská technologie -- 1 2
B-STG  Strojírenská technologie -- 1 3
B-STG  Strojírenská technologie -- 1 2
B-STG  Strojírenská technologie -- 1 3
 
Program: N2301-2 Strojní inženýrství - magisterský navazující
M-SLE  Slévárenská technologie -- 2 1
M-SLE  Slévárenská technologie P pro absolventy B-STG 2 1
M-SLE  Slévárenská technologie -- 2 2
M-STG  Strojírenská technologie -- 2 1
M-STG  Strojírenská technologie P pro absolventy B-STG 2 1
M-STG  Strojírenská technologie -- 2 2
M-STM  Strojírenská technologie a průmyslový management -- 2 1
M-STM  Strojírenská technologie a průmyslový management P pro absolventy B-STG 2 1
M-STM  Strojírenská technologie a průmyslový management -- 2 2
M-VAS  Výroba automobilových světel a technických svítidel -- 2 1
M-VAS  Výroba automobilových světel a technických svítidel -- 2 2
M-STG  Strojírenská technologie -- 2 1
M-STG  Strojírenská technologie P pro absolventy B-STG 2 1
M-STG  Strojírenská technologie -- 2 2
M-STM  Strojírenská technologie a průmyslový management -- 2 1
M-STM  Strojírenská technologie a průmyslový management P pro absolventy B-STG 2 1
M-STM  Strojírenská technologie a průmyslový management -- 2 2
 
Program: N2345-2 Industrial Engineering - magisterský navazující
M-IND  Industrial Engineering -- 2 1
M-IND  Industrial Engineering -- 2 2
 
Program: P2303-4 Strojírenská technologie - doktorský
D-STG  Strojírenská technologie -- 3