Obory garantované ÚADI

Na této stránce je uveden seznam všech oborů, specializací a ročníků studia, u nichž hlavním garantujícím pracovištěm je Ústav automobilního a dopravního inženýrství.

Akademický rok 2017/2018

Obor (kód, název) Specializace   Stupeň     Ročník  
Program: B2341-3 Strojírenství - bakalářský
B-SSZ  Stavba strojů a zařízení -- 1 2
B-SSZ  Stavba strojů a zařízení -- 1 3
B-SSZ  Stavba strojů a zařízení -- 1 2
B-SSZ  Stavba strojů a zařízení -- 1 3
 
Program: N2301-2 Strojní inženýrství - magisterský navazující
M-ADI  Automobilní a dopravní inženýrství -- 2 1
M-ADI  Automobilní a dopravní inženýrství P pro absolventy B-SSZ 2 1
M-ADI  Automobilní a dopravní inženýrství -- 2 2
 
Program: P2302-4 Stroje a zařízení - doktorský
D-KPI  Konstrukční a procesní inženýrství A Automobilní a dopravní inženýrství 3