Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Úvodní stránka

Přehled studijních plánů vyučovaných v akademickém roce 2017/18 v prezenční formě studia

Seznam celostátních čísel oborů pro účely vnějších kontaktů najdete na stránce kódů KKOV.

Kliknutím na název oboru zobrazíte charakteristiku, na číslo ročníku zobrazíte studijní plán, umístění myši nad název oboru/specializace zobrazí garantující pracoviště.

Další doporučené předměty, které student může též volit, jsou uvedeny v obecné nabídce.