Termíny promocí a rozdělení podle oborů - červenec 2017

Den Hodina Obor Druh studia Forma studia
10. 7.
pondělí
9.00 Materiálové inženýrství magisterské prezenční
Strojírenská technologie magisterské prezenční
10.30 Fyzikální inženýrství a nanotechnologie magisterské prezenční
Fluidní inženýrství magisterské prezenční
Strojírenská technologie a průmyslový management magisterské prezenční
Industrial Engineering magisterské prezenční
12.30 Automobilní a dopravní inženýrství (stud. skupiny 6, 7 a 8) magisterské prezenční
14.00 Automobilní a dopravní inženýrství (stud. skupiny 9 a 10) magisterské prezenční
Výrobní stroje, systémy a roboty magisterské prezenční
Výrobní systémy magisterské prezenční
15.30 Průmyslový design ve strojírenství magisterské prezenční
Aplikovaná informatika a řízení magisterské prezenční
Technika prostředí magisterské prezenční
11. 7.
úterý
9.00 Inženýrská mechanika a biomechanika magisterské prezenční
Kvalita, spolehlivost a bezpečnost magisterské prezenční
Slévárenská technologie magisterské prezenční
10.30 Stavba letadel magisterské prezenční
Mechatronika magisterské prezenční
Procesní inženýrství magisterské prezenční
12.30 Energetické inženýrství magisterské prezenční
Letecký provoz magisterské prezenční
14.00 Konstrukční inženýrství magisterské prezenční
Matematické inženýrství magisterské prezenční
15.30 Kvalita, spolehlivost a bezpečnost magisterské kombinovaná
Výrobní stroje, systémy a roboty magisterské kombinovaná
Strojírenská technologie magisterské kombinovaná
Strojírenská technologie a průmyslový management magisterské kombinovaná
Aplikovaná informatika a řízení magisterské kombinovaná
12. 7.
středa
9.00 Stavba strojů a zařízení bakalářské prezenční
10.30 Strojírenská technologie bakalářské prezenční
Energetika, procesy a ekologie bakalářské prezenční
12.30 Matematické inženýrství bakalářské prezenční
Materiálové inženýrství bakalářské prezenční
14.00 Fyzikální inženýrství a nanotechnologie bakalářské prezenční
Průmyslový design ve strojírenství bakalářské prezenční
Mechatronika bakalářské prezenční
15.30 Profesionální pilot bakalářské prezenční
Aplikovaná informatika a řízení bakalářské prezenční
Aplikovaná informatika a řízení bakalářské kombinovaná
Kvalita, spolehlivost a bezpečnost bakalářské prezenční
Kvalita, spolehlivost a bezpečnost bakalářské kombinovaná
Stavba strojů a zařízení bakalářské kombinovaná
Strojírenská technologie bakalářské kombinovaná
13. 7.
čtvrtek
9.00 Základy strojního inženýrství (příjmení začínající na A-G) bakalářské prezenční
10.30 Základy strojního inženýrství (příjmení začínající na H-Kop) bakalářské prezenční
12.30 Základy strojního inženýrství (příjmení začínající na Kor-N) bakalářské prezenční
14.00 Základy strojního inženýrství (příjmení začínající na O-St) bakalářské prezenční
15.30 Základy strojního inženýrství (příjmení začínající na Su-Ž) bakalářské prezenční

doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D.
děkan

Promoce dle uvedeného rozpisu se konají v aule Q na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně, Technická 2, Brno.

Absolventi se dostaví půl hodiny před stanoveným začátkem. Pokud se absolvent půl hodiny před zahájením promoce nedostaví, nebude mu účast na promoci umožněna.