Studijní programy a obory

bakalářský studijní program

má na FSI standardní dobu studia 3 roky, absolventům je přiznán titul bakalář (Bc.).

Pro studenty, kteří zahájili studium v akademickém roce 2006/07 (a později) platí následující struktura:

studijní program Strojírenství  se člení na následující obecný (O) obor a profesní (P) obory:

studijní program Aplikované vědy v inženýrství  se člení na následující obory:

Po kliknutí na příslušný obor můžete získat základní informace o zvoleném oboru popřípadě odkaz na internetovou stránku s podrobnějšími informacemi.