Nově připravované studijní obory

Připravuje se akreditace

  • Design vizuálních komunikací ve strojírenství, magisterský studijní obor zařazený do studijního programu Aplikované vědy v inženýrství.

Zájemcům o studium tohoto magisterského oboru doporučujeme přihlásit se ke studiu oboru Průmyslový design ve strojírenství. Zájemci budou rovněž převedeni do studia nového oboru v případě jeho úspěšné akreditace.

Podrobnější informace o oboru získáte také u jeho garanta (doc. Ing. arch. Jan Rajlich, tel: 541 142 544, e-mail: rajlich@fme.vutbr.cz)