Přihlášky ke studiu do akademického roku 2018/2019

Bakalářské studium

Termín podání přihlášek do BS: 1. 1. 2018 – 31. 3. 2018

Postup při vyplnění přihlášky:

 1. studijní program (např. strojírenství, aplikované vědy, ...) vyberte podle oboru, který chcete studovat, a podle formy studia (prezenční nebo kombinovaná)
 2. obory pro pokračování studia k titulu Ing.:
  • Základy strojního inženýrství (navazuje 18 oborů magisterského studia)
  • Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
  • Matematické inženýrství
  • Materiálové inženýrství
  • Mechatronika
  • Kvalita, spolehlivost a bezpečnost
  • Průmyslový design ve strojírenství (v přihlášce zadejte také Základy strojního inženýrství, oba obory mají společný začátek studia!)
  • Výrobní technika
 3. obory pro přípravu k povolání:
  • Aplikovaná informatika a řízení
  • Energetika, procesy a životní prostředí
  • Profesionální pilot
  • Stavba strojů a zařízení
  • Strojírenská technologie

  (v přihlášce zadejte v těchto případech obor Strojírenství ve všech těchto případech, všechny obory pro přípravu k povolání mají společný první ročník, v němž si přesný obor vyberete!)

Poznámky

Přijímací řízení je společné pro všechny obory bakalářského studia.

Přijímací zkouška bude písemná z matematiky a fyziky (podrobněji na stránce „požadavky k přijímací zkoušce”). Přijímací zkouška může být prominuta (viz také „pravidla přijetí”).

Termín přijímací zkoušky:
18.–21. června 2018, náhradní termín 27. června 2018

Náležitosti ke zkoušce jsou upřesněny v „pravidlech přijetí”.

Přihlásit se ke studiu na FSI je možno podáním papírové přihlášky nebo elektronicky na adrese http://www.vutbr.cz/eprihlaska.

e-prihlaska

Navazující magisterské studium

Termín podání přihlášek do NMS: 1. 1. 2018 – 31. 3. 2018

Postup při vyplnění přihlášky:

 1. studijní program (např. strojírenství, aplikované vědy, ...) vyberte podle oboru, který chcete studovat, a podle formy studia (prezenční nebo kombinovaná)
 2. pak zvolte obor studia
 3. absolventi profesních oborů na FSI musí volit obory s poznámkou „pro absolventy B-XXX”, kde XXX je zkratka bakalářského oboru!

Poznámky

Přijímací řízení je společné pro všechny obory navazujícího magisterského studia.

Přijímací zkouška má písemnou část z matematiky, fyziky a technické mechaniky (podrobněji na stránce „požadavky k přijímací zkoušce”) a oborovou část (posouzení předpokladů ke studiu oboru). Přijímací zkouška může být v mnoha případech prominuta (viz také „pravidla přijetí”).

Termín přijímací zkoušky:

 • písemná část: 14.–15. května 2018, náhradní termín 21. května 2018.
 • oborová část: 4.–22. června 2018

Přihlásit se ke studiu na FSI je možno podáním elektronické přihlášky na adrese http://www.vutbr.cz/eprihlaska. Absolventi jiných fakult než FSI mohou též podat papírovou přihlášku.

e-prihlaska

Další informace můžete získat na studijním oddělení děkanátu (tel. 541 142 141, příp. 541 142 133) nebo na adrese studium@fme.vutbr.cz