Pravidla přijetí do BS a NMS pro akademický rok 2017/18

Děkan Fakulty strojního inženýrství vydal následující dokumenty, které stanovují pravidla pro přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2017/18. Níže jsou k dispozici pro stažení.

Pravidla a podmínky pro přijetí

stručný přehled podmínek přijetí, charakter přijímací zkoušky a podmínky jejího prominutí, maximální počty studentů, atd. – Směrnice děkana FSI č. 8/2016 pro navazující magisterské studium a č. 7/2016 pro bakalářské studium.

Organizace přijímacího řízení

podrobný popis přijímacího řízení zahrnující pravidla a podmínky pro přijetí, způsob vyplnění a odeslání přihlášky pro jednotlivé obory studia, požadované dokumenty a termíny jejich doručení, atd. – Pokyn děkana FSI č. 2/2017.