Pravidla přijetí do BS a NMS pro akademický rok 2018/19

Děkan Fakulty strojního inženýrství vydal následující dokumenty, které stanovují pravidla pro přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2018/19. Níže jsou k dispozici pro stažení.

Pravidla a podmínky pro přijetí

stručný přehled podmínek přijetí, charakter přijímací zkoušky a podmínky jejího prominutí, maximální počty studentů, atd. – Směrnice děkana FSI č. 9/2017 pro navazující magisterské studium a č. 8/2017 pro bakalářské studium.

Organizace přijímacího řízení

podrobný popis přijímacího řízení zahrnující pravidla a podmínky pro přijetí, způsob vyplnění a odeslání přihlášky pro jednotlivé obory studia, požadované dokumenty a termíny jejich doručení, atd. najdete zde:

POZOR! Změna podmínek pro uznávání předmětů

Podle Směrnice děkana č. 4/2018, části H, lze nově uznat i předměty absolvované v předchozím studiu s hodnocením „D“.