Zápisy do 1. ročníku NMS v akademickém roce 2017/2018

Temíny a místo zápisů do NMS pro absolventy FSI:

Čtvrtek 29. 6. 2017 v 8.00, v 10.00 a ve 13.00 hodin.

Zápisy do 1. ročníku NMS se týkají budoucích absolventů BS na Fakultě strojního inženýrství a budou se konat na FSI, Technická 2, budova A5, posluchárny P1 a P2.

Přijatí uchazeči jsou rozděleni k zápisu abecedně podle příjmení, která začínají písmenem:

 Posluchárna P1P2
 v 8.00 hodin: A – EM – P
 ve 10.00 hodin: F – JR – Š
 ve 13.00 hodin: K – LT – Ž

  • Zápis do 1. ročníku NMS – náhradní termín
    se bude konat dne 4. 9. 2017 v 9.00 hod., v posluchárně P1.
  • Zápis pro uchazeče z cizích fakult
    se bude konat dne 14. 7. 2017 v 9.00 hod., v posluchárně P2.

Ubytování na kolejích:

Přihlášky na ubytování pro studenty 1. ročníků NMS se podávají v termínu 19. 6. – 19. 7. 2017.
Žádosti o ubytování podávají studenti výhradně elektronicky na adrese www.vutbr.cz. Pro vstup do aplikace je nutné použít VUTlogin a VUTheslo.

Více informací o přihláškách a harmonogramu ubytování na kolejích najdete na internetové adrese Kolejí a menz – www.kam.vutbr.cz.