Zápisy do doktorského studia v akademickém roce 2017/2018

Zápisy do 1. ročníku DS

se budou konat na FSI dne 1. 9. 2017 v 9:00 hod. posluchárně P1, budova A5, Technická 2, Brno.

Zápisy do vyšších ročníků DS

V akademickém roce 2017/2018 se budou konat zápisy do vyšších ročníků DS elektronicky pro doktorandy, kteří budou nastupovat do 2., 3. a 4. ročníku, prostřednictvím studijního informačního systému Studis v termínu od 5. 9. 2017 do 15. 9. 2017.

Pro doktorandy, kteří budou nastupovat do 5., 6. a 7. ročníku, se budou konat zápisy individuálně, na základě žádosti. Vyplněnou, podepsanou a schválenou žádost od doktoranda, školitele a oborové rady je nutné doručit na studijní oddělení A1/0222 – Eva Vrbková – v úředních hodinách nejpozději do 15. 9. 2017.