Zápisy do vyšších ročníků BS a NMS v ak. roce 2017/2018

Upozornění pro studenty vyšších ročníků BS a NMS

V akademickém roce 2017/2018 se budou konat zápisy do vyšších ročníků BS a NMS pouze elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému STUDIS v termínu od 1. 9. 2017 do 10. 9. 2017.

Zápisy do vyšších ročníků z nového přijímacího řízení se budou konat ve středu 6. 9. 2017 u studijní referentky pro NMS, na studijním oddělení v budově A1/0219, 0220 a 0223 v úředních hodinách.

Zápisy do vyšších ročníku upravuje Pokyn děkana FSI č. 8/2017.

Sledujte průběžně pokyny v systému STUDIS a informace na webových stránkách fakulty.