Ústav konstruování

 telefon*místnost
* předvolba: +420 541 14...., GSM O2: +420 726 81...., GSM T-Mobile: +420 604 07....
 
Ředitel ústavu
prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D. 2769
fax: 3231
A2/417
Tajemník pro provoz, personalistiku a tvůrčí činnost
Ing. Ivana Mužíková 3226 A2/410
Tajemník pro vzdělávací činnost a vnější vztahy
Mgr. Klára Javorčeková 3230 A2/418
Tajemník pro ekonomickou činnost
Ing. Ivana Urbášková 3235 A2/419
Ekonomická pracovnice
Veronika Šulerová 3235 A2/419
Docent
doc. Ing. David Paloušek, Ph.D. 3261 D5/463
Lektor
Ing. Dana Foltýnová   A2/404
Správce sítě
Ing. Roman Kozubík, Ph.D. 3263 A2/408
Technický pracovník
Bc. Nikol Herzigová    
Zdeněk Růžička    
 

Odbor průmyslového designu – 13295

Vedoucí odboru
doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD. 3213 B2/311
Docent
doc. Ing. arch. Jan Rajlich 2544 B2/310a
Odborný asistent
Ing. arch. Vladimír Haltof, Ph.D. 2702 B2/304
Ing. Dana Rubínová, Ph.D. 2892 D5/306
akad. soch. Josef Sládek, ArtD. 2892 D5/306
Technický pracovník
doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc.    
Pracovník
Kamil Balák 2801 A3/519b
 

Odbor tribologie – 13296

Vedoucí odboru
prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. 2723 A2/405
Profesor
prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D. 2769 A2/417
prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. 2723 A2/405
Docent
doc. Ing. Petr Svoboda, Ph.D. 3215 A2/408
doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D. 3237 A2/410
Odborný asistent
Ing. David Košťál, Ph.D. 3227 A2/409
Ing. David Nečas, Ph.D. 3239 A2/403
Ing. Milan Omasta, Ph.D. 3323 A2/406
Ing. Petr Šperka, Ph.D. 3323 A2/406
Výzkumný pracovník
Ing. Pavel Čípek   A2/401
Ing. Kryštof Dočkal   A2/401
Ing. Josef Frýza, Ph.D. 3239 A2/403
Ing. Radovan Galas, Ph.D. 3239 A2/403
Ing. David Košťál, Ph.D. 3227 A2/409
Ing. Jiří Křupka   A2/401
Ing. Daniel Kvarda    
Ing. Radek Poliščuk, Ph.D.   A1/0628
Ing. Vojtěch Polnický    
Ing. Matúš Ranuša, Ph.D.   A2/409
Ing. David Rebenda   A2/401
Ing. Tomáš Zapletal   A2/401
Technický pracovník
Ing. Jan Čermák, Ph.D., MBA    
Ing. Petr Poliščuk    
 

Odbor technické diagnostiky – 13297

Vedoucí odboru
doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc. 3308 B1/112
Docent
doc. Ing. Pavel Mazal, CSc. 3229 A2/407
doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc. 3308 B1/112
Odborný asistent
doc. Ing. Milan Klapka, Ph.D. 3260 A2/404
Ing. Jakub Roupec, Ph.D. 3216 A2/412
Výzkumný pracovník
Ing. Michal Kubík, Ph.D.   A2/412
Houssam Mahmoud    
Ing. Libor Nohál, Ph.D. 3240 A2/411
Ing. Vendula Skřivánková   A2/411
Ing. Zbyněk Strecker, Ph.D. 3216 A2/412
Ing. František Vlašic, Ph.D. 3240 A2/411
Technický pracovník
Ing. Filip Jeniš   A2/412
Ing. Ondřej Macháček, Ph.D. 3216 A2/412
 

Odbor reverzního inženýrství a aditivních technologií – 13298

Vedoucí odboru
doc. Ing. David Paloušek, Ph.D. 3261 D5/463
Profesor
prof. RNDr. Ing. Josef Nevrlý, CSc. 3254 A2/403
Docent
doc. Ing. Jan Brandejs, CSc. 3254 A2/402
doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D. 3356 D5/463
Odborný asistent
Ing. Tomáš Koutecký, Ph.D. 4911 D5/463
Ing. David Škaroupka, Ph.D. 3307 D5/463
Ing. Aneta Zatočilová, Ph.D. 4911 D5/463
Výzkumný pracovník
Ing. Jakub Hurník   D5/470
Ing. Martin Krčma   D5/470
Ing. Petr Krejčiřík 3257 A3/501
Ing. Martin Malý   D5/470
Ing. Jan Suchý   D5/470
Ing. Vít Šreibr 3256 A3/501
Ing. Ondřej Vaverka   D5/470
Ing. Arnošt Vespalec   D5/470
Ing. Radek Vrána   D5/470
Technický pracovník
Ing. Ondřej Červinek   A3/501
Bc. Pavel Loučka    
doc. Ing. David Paloušek, Ph.D. 3261 D5/463
Ing. Radek Vrána   D5/470