Energetický ústav

 telefon*místnost
* předvolba: +420 541 14...., GSM O2: +420 726 81...., GSM T-Mobile: +420 604 07....
 
Ředitel ústavu
doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. 2581 A1/1418
Zástupce ředitele
doc. Ing. Jan Fiedler, Dr. 2574 A1/1419
Tajemník ústavu
doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D. 2329 A1/0521
 

Odbor energetického inženýrství - 13301

Vedoucí odboru
doc. Ing. Jan Fiedler, Dr. 2574 A1/1419
Sekretářka
Ing. Veronika Slabá 2590 A1/1418
Docent
doc. Ing. Jan Fiedler, Dr. 2574 A1/1419
doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. 2581 A1/1418
doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc. 2588 A1 / 1420
Odborný asistent
doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D. 2583 A1/1422
Ing. Martin Lisý, Ph.D. 2582 A1/1421
Ing. Jiří Škorpík, Ph.D. 2589 A1/1424
Výzkumný pracovník
Ing. Pavel Milčák   A1/1428
Technický pracovník
Ing. Marian Brázdil   A1/1426
Ing. Petr Kracík, Ph.D. 2585 A1/1427
Ing. Hana Lisá, Ph.D.    
Ing. Ján Poláčik    
Ing. Ladislav Šnajdárek   A1/1426
Ing. Michal Špiláček    
Ing. Otakar Štelcl    
Pracovník
Milan Havlíček 2578, 2459 A1/1429
 

Odbor termomechaniky a techniky prostředí - 13302

Vedoucí odboru
prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc. 3271
fax: 3365
A2/307a
Zástupce vedoucího
doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D. 3366 A2/306
Sekretářka
Bc. Jana Viktorinová 3280 A2/308
Profesor
prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc. 3271 A2/307a
prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. 3272 A2/302
prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D. 3269
fax: 3269
A2/314
Docent
doc. Ing. Pavel Charvát, Ph.D. 3245 A2/305a
doc. Ing. Michal Jaroš, Dr. 3282 A2/306a
doc. Ing. Jan Jedelský, Ph.D. 3266
fax: 3365
A2/305
doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D. 3366 A2/306
Odborný asistent
Ing. Jiří Hejčík, Ph.D. 3284 A2/305a
Ing. Lubomír Klimeš, Ph.D. 3241 A2/301
Ing. František Lízal, Ph.D. 3264 A2/304a
Pracovník
Bc.Ing. Jan Fišer, Ph.D. 3242 A2/301a
Roman Partyka 2459 C3/204
 

Odbor fluidního inženýrství Viktora Kaplana - 13303

Vedoucí odboru
doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D. 2336
fax: 2347
A1/0545
Zástupce vedoucího
prof. Ing. František Pochylý, CSc. 2335 A1/0519
Tajemník odboru
doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D. 2337  
Sekretářka
Edita Mariánková 2347 A1/0518
Profesor
prof. Ing. František Pochylý, CSc. 2335 A1/0519
Docent
doc. Ing. Simona Fialová, Ph.D. 2320 A1/0523
doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D. 2337  
doc. Ing. Miloslav Haluza, CSc. 2348 A1/0522
doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D. 2336
fax: 2347
A1/0545
doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D. 2329 A1/0521
Odborný asistent
Ing. Roman Klas, Ph.D. 2342  
Ing. David Štefan, Ph.D. 2342 A1/0524
Výzkumný pracovník
Ing. Daniel Himr, Ph.D. 2343 A1/0526
Technický pracovník
Ing. Martin Hudec   A1/0526
Ing. Jan Kůrečka    
Ing. Prokop Moravec    
Eva Paulíková 2328 A1/0525
Ing. Dominik Šedivý    
Radka Závišková 2327 A1/0525
Pracovník
Bronislav Kusý 2478 C3/207
Karel Večeřa    
 

Interní doktorandi

Ing. Michal Březina  
Ing. Pavel Čupr A1/0527
Ing. Miloš Fojtlín A2/301a
Ing. Michal Havlásek  
Ing. Lilian Chabannes  
Ing. Radomír Chýlek  
Ing. Barbora Kopečková A2/304
Ing. Libor Kudela  
Ing. Jan Kůrečka A1/0529
Ing. Libor Macek  
Ing. Tomáš Machů A1/0528
Ing. Milan Malý A2/304
Ing. Pavel Milčák A1/1427
Ing. Prokop Moravec  
Ing. Ján Poláčik A1/1427
Ing. Jakub Stareček A1/0527
Ing. Dominik Šedivý A1/0529
Ing. Róbert Toma A2/304
Ing. Ondřej Urban A1/0528
Ing. Dalibor Závorka  
Ing. Lucie Zemanová A1/0528