Děkanát

  telefon* místnost
* předvolba: +420 541 14...., GSM O2: +420 726 81...., GSM T-Mobile: +420 604 07....
 
Tajemník fakulty
Ing. Petr Tesař 3315
fax: 2222
A1/0304
 

Správní oddělení - 13901

Sekretariát děkana
Ludmila Cvrkalová 2169
fax: 2222
A1/0303
Právní záležitosti a projektové smlouvy
Ing. Zdeňka Gistrová 2216 A1/0318
Mgr. Oxana Rudá 3359 A1/0329
Vnější vztahy
spolupráce s průmyslem, smlouvy o spolupráci, propagace fakulty
Ing. Hana Petrušková 2217 A1/0318
Marketing
Mgr. Kateřina Růžičková 602542853 A1/0540
Systémový integrátor
Ing. Pavel Miček, Ph.D. 2146 A3/702
Technický pracovník
Radek Jordánek 2213 A5/222
Roman Varmuža 2200 A1/0225
Podatelna
Kamila Vysoudilová 2132 A1/0218
Řidič
Martin Janoš 2131 A1/0324
 

Areálová knihovna - 13902

Vedoucí, nákup publikací
Mgr. Oldřiška Šepelová 2172 A4/213
Katalogizace, www stránky knihovny, databáze ČSN norem, studovna
Bc. Martina Drabantová 2183 A4/213
Výměna publikaci, studovna
Simona Havlíčková 2183 A4/213
Meziknihovní výpůjční služba, studovna
Blanka Vintrová 2183 A4/213
Časopisy, VŠKP, tutorka IVIG, studovna
Michaela Zdráhalová 2183 A4/213
Knihovna: e-mail lib@fme.vutbr.cz
 

Studijní oddělení - 13903

Vedoucí oddělení, NMS Aplikované vědy v inženýrství
PhDr. Věra Kosinová 2141 A1/0223
Přijímací řízení do BS, průkazy studentů, vydávání revalidačních známek, rezervování děkanátních místností
Lenka Řiháčková 2135 A1/0228
Přijímací řízení do NMS, 1. roč. BS Základy strojního inženýrství, celoživotní vzdělávání a kurzy CŽV
Jiřina Brožíková, DiS. 2133 A1/0227
I. stupeň studia
Profesní BS, kombinovaná forma BS, 1. roč. BS Aplikované vědy v inženýrství
Brigita Rohovská 2147 A1/0226
2. a 3. roč. BS Aplikované vědy v inženýrství, 2. a 3. roč. BS Základy strojního inženýrství
Jitka Ježková 2142 A1/0221
II. stupeň studia
NMS Konstrukční obory, závěrečné práce BS a NMS
Ludmila Mikšová 2140 A1/0219
NMS Technologické obory, zahraniční mobility studentů
Bc. Alena Cupáková 2134 A1/0220
Doktorské studium
Eva Vrbková, DiS. 2144 A1/0222
 

Oddělení výzkumu, vývoje a vnějších vztahů - 13904

Vedoucí oddělení
vědecké rady, jmenovací řízení, projekty, www stránky oddělení
Ing. Iva Ptáčková, CSc. 2156 A4/205
Projekty - informační servis
informovanost řešitelů, RIV, vnější vztahy, operační programy
Ing. Milena Reinsch-Staffová 2167 A4/205
 

Personální oddělení - 13905

Vedoucí oddělení
JUDr. Pavla Konečná 2143 A1/0542
Personální referent, sociální agenda
Miroslava Vanžurová 2305 A1/0543
Personální referent
Lenka Šimčíková 2102 A1/0543
 

Ekonomické oddělení - 13906

Vedoucí oddělení
Ing. Miroslava Vítková 2165 A1/0330
Správce rozpočtu
Lenka Bukáčková 2399 A1/0321
Náhrady cestovních výdajů
Jana Petrášová 2163 A1/0328
Evidence DHM, DNM, DDHM, DDNM
Martina Janošová 2180 A1/0325
Referent DČ
Svatava Hodinková 2164 A1/0321
Pokladna
Ing. Dana Mordová 2145 A1/0342
Účetní
Ing. Mária Bartošová 2230 A1/0327
Radoslava Mikušková 2161 A1/0326
Ing. Renata Pavlíčková 2149 A1/0326
Bc. Marcela Ryšková 2162 A1/0327
Ludmila Závišková 3247 A1/0328