Děkanát

  telefon* místnost
* předvolba: +420 541 14...., GSM O2: +420 726 81...., GSM T-Mobile: +420 604 07....
 
Tajemník fakulty
Ing. Petr Tesař 3315
fax: 2222
A1/0304
 

Správní oddělení – 13901

Sekretariát děkana
Ludmila Cvrkalová 2169
fax: 2222
A1/0303
Právní záležitosti a projektové smlouvy
Ing. Zdeňka Gistrová 2216 A1/0318
Mgr. Oxana Rudá 3359 A1/0329
Vnější vztahy
spolupráce s průmyslem, smlouvy o spolupráci, propagace fakulty
Ing. Hana Petrušková 2217 A1/0318
Marketing
Mgr. Kateřina Růžičková 602542853 A1/0540
Systémový integrátor
Ing. Pavel Miček, Ph.D. 2146 A3/702
Akreditace, Vědecká rada, METODIKA 2017+
Mgr. Pavla Svobodová, Ph.D. 4979 A1/0540
Technický pracovník
Mgr. Tomáš Buk 2211 A6/215a
Radek Jordánek 2213 A6/202
Roman Varmuža 2200 A6/215a
Podatelna
Kamila Vysoudilová 2132 A1/0224
Řidič
Martin Janoš 2131 A1/0324
 

Areálová knihovna – 13902

Vedoucí, nákup publikací a e-zdrojů
Mgr. Oldřiška Šepelová 2172 A4/213
Katalogizace, web knihovny, databáze ČSN norem
Mgr. Martina Drabantová 2183 A4/213
Meziknihovní výpůjční služba, výměna publikaci
Simona Havlíčková 2183 A4/213
Lektorka
Mgr. Helena Orálková
Časopisy, závěrečné práce, tutorka informačního vzdělávání, individuální konzultace
Michaela Zdráhalová 2183 A4/213
Knihovna: e-mail lib@fme.vutbr.cz
 

Studijní oddělení – 13903

Vedoucí oddělení, celoživotní vzdělávání a kurzy CŽV, závěrečné práce BS a NMS
Ludmila Mikšová 2140 A1/0223
Přijímací řízení do BS, průkazy studentů, vydávání revalidačních známek, rezervace děkanátních místností
Lenka Řiháčková 2135 A1/0228
Přijímací řízení do NMS, 1. roč. BS – obor Základy strojního inženýrství
Lucie Křivánková 2141 A1/0226
I. stupeň studia
BS – profesní obory (prezenční i kombinovaná forma), 1. roč. BS Aplikované vědy v inženýrství
Jiřina Brožíková, DiS. 2133 A1/0227
2. a 3. roč. BS Aplikované vědy v inženýrství, 2. a 3. roč. BS Základy strojního inženýrství
Jitka Ježková 2142 A1/0221
II. stupeň studia
NMS Aplikované vědy v inženýrství, Industrial Engineering; zahraniční mobility studentů
Bc. Alena Cupáková 2134 A1/0220
NMS Strojní inženýrství, Výrobní systémy
Brigita Rohovská 2147 A1/0219
Doktorské studium, přijímací řízení do programů BS, NMS a DS vyučovaných v angličtině
Eva Vrbková, DiS. 2144 A1/0222
 

Personální oddělení – 13905

Vedoucí oddělení
JUDr. Pavla Konečná 2143 A1/0542
Personální referent, sociální agenda
Miroslava Vanžurová 2305 A1/0543
Personální referent
Lenka Šimčíková 2102 A1/0543
 

Ekonomické oddělení – 13906

Vedoucí oddělení
Ing. Miroslava Vítková 2165 A1/0330
Správce rozpočtu
Lenka Bukáčková 2399 A1/0321
Náhrady cestovních výdajů
Jana Petrášová 2163 A1/0328
Evidence DHM, DNM, DDHM, DDNM
Martina Janošová 2180 A1/0325
Referent DČ
Simona Jakubcová 2164 A1/0321
Pokladna
Ing. Dana Mordová 2145 A1/0342
Účetní
Ing. Mária Bartošová 2230 A1/0327
Radoslava Mikušková 2161 A1/0326
Ing. Renata Pavlíčková 2149 A1/0326
Bc. Marcela Ryšková 2162 A1/0327
Ludmila Závišková 3247 A1/0328