Nabídka témat doktorského studia pro rok 2018/19


Doktorské studium je možné zahájit pouze přijetím ke studiu některého vypsaného tématu. Seznam témat, schválených orgány fakulty je možné najít v následujícím seznamu (s možností omezení na zvolený studijní obor). Vlastní přihlášku je možné podat písemnou formou nebo elektronicky. Podrobnosti o obsahu tématu lze získat u příslušného školitele.

Obor (Zaměření)
Název
Školitel Forma   Stav

Inženýrská mechanika

Burša JiříP   Schváleno
Burša JiříP   Schváleno
Burša JiříP   Schváleno
Fuis VladimírP   Schváleno
Fuis VladimírP   Schváleno
Grepl RobertP   Schváleno
Grepl RobertP   Schváleno
Grepl RobertP   Schváleno
Hadaš ZdeněkP   Schváleno
Kotrbáček PetrP   Schváleno
Krejsa JiříP   Schváleno
Krejsa JiříP   Schváleno
Návrat TomášP   Schváleno
Petruška JindřichP   Schváleno
Petruška JindřichP   Schváleno
Pohanka MichalP   Schváleno
Pohanka MichalP   Schváleno
Raudenský MiroslavP   Schváleno
Raudenský MiroslavP   Schváleno
Švancara PavelP   Schváleno
Švancara PavelP   Schváleno
Vlach RadekP   Schváleno
Vlach RadekP   Schváleno

Strojírenská technologie

Forejt MilanP   Schváleno
Forejt MilanP   Schváleno
Píška MiroslavP   Schváleno
Píška MiroslavP   Schváleno
Píška MiroslavP   Schváleno
Píška MiroslavP   Schváleno
Sedlák JosefP   Schváleno
Sedlák JosefP   Schváleno

Počet záznamů: 31