Pracovníci VaV

Proděkani

doc. Ing. Jiří Hlinka, Ph.D.
vnější vztahy, spolupráce s průmyslem
tel.:541 142 584
fax:541 142 222
e-mail:prodekan-zahranici@fme.vutbr.cz

prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D.
tvůrčí činnost, doktorské studium
tel.:541 142 723
fax:541 142 222
e-mail:prodekan-vyzkum@fme.vutbr.cz

Oddělení výzkumu, vývoje a vnějších vztahů

  telefon* místnost
* předvolba: +420 541 14...., GSM O2: +420 726 81...., GSM T-Mobile: +420 604 07....
 
Vedoucí oddělení
vědecké rady, jmenovací řízení, projekty, www stránky oddělení
Projekty - informační servis
informovanost řešitelů, RIV, vnější vztahy, operační programy
Ing. Milena Reinsch-Staffová 2167 D5/416d