Projekty – GAČR

Seznam projektů, jejichž řešení právě probíhá.

 • GA17-03224S
  Asymptotická teorie obyčejných diferenciálních rovnic celočíselných a neceločíselných řádů a jejich numerických diskretizací
  zahájení: 1.1.2017, ukončení: 31.12.2019
  příjemce: Masarykova Univerzita v Brně
  spolupříjemce: Ústav matematiky
  hlavní řešitel: Prof. RNDr. Zuzana Došlá, DrSc.
  spoluřešitel: prof. RNDr. Jan Čermák, CSc.
 • 19-22016S
  Dvoufázové slitiny se zvláštními vlastnostmi založené na nanodvojčatění
  zahájení: 1.1.2019, ukončení: 31.12.2021
  příjemce: Ústav materiálových věd a inženýrství
  hlavní řešitel: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
 • GA18-19617S
  Hystereze závislosti teplota-entalpie při částečných změnách skupenství pro ukládání latentního tepla
  zahájení: 1.1.2018, ukončení: 31.12.2020
  příjemce: Energetický ústav
  hlavní řešitel: doc. Ing. Pavel Charvát, Ph.D.
 • GA18-15839S
  Charakterizace vnitřního proudění a spreje u nových modifikací tlakových vířivých trysek s obtokem
  zahájení: 1.1.2018, ukončení: 31.12.2020
  příjemce: EÚ-odbor termomechaniky a techniky prostředí
  hlavní řešitel: doc. Ing. Jan Jedelský, Ph.D.
 • GA17-19444S
  Interakce heterogenní kapaliny s pružnou stěnou
  zahájení: 1.1.2017, ukončení: 31.12.2019
  příjemce: EÚ-odbor fluidního inženýrství Viktora Kaplana
  hlavní řešitel: doc. Ing. Simona Fialová, Ph.D.
 • GA17-13573S
  Kovové materiály s vnitřní architekturou strukturované pro studenou kinetizaci
  zahájení: 1.1.2017, ukončení: 31.12.2019
  příjemce: Ústav fyziky materiálů AV ČR
  spolupříjemce: Ústav materiálových věd a inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Jan Čížek, Ph.D.
 • GA17-15915S
  Nelineární dynamika rotujících systémů s uvažováním nestabilit v olejovém filmu s důrazem na lokální jevy
  zahájení: 1.1.2017, ukončení: 31.12.2019
  příjemce: Fakulta aplikovaných věd
  spolupříjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.
 • GA17-08153S
  Nové materiálové architektury pro SMART piezokeramické elektromechanické měniče
  zahájení: 1.1.2017, ukončení: 31.12.2019
  příjemce: Ústav fyziky materiálů AV ČR
  spolupříjemce: Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
  hlavní řešitel: Ing. Zdeněk Majer, Ph.D.
 • 19-10660S
  Odstranění estrogenů z odpadních vod hydrodynamickou kavitací v kombinaci s pokročilými oxidačními procesy.
  zahájení: 1.1.2019, ukončení: 31.12.2021
  příjemce: Energetický ústav
  hlavní řešitel: doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.
 • 19-00062S
  Pokročilé funkcionality v subvlnových fotonických a plazmonických strukturách
  zahájení: 1.1.2019, ukončení: 31.12.2021
  příjemce: České vysoké učení technické v Praze
  spolupříjemce: Ústav fyzikálního inženýrství
  hlavní řešitel: prof. RNDr. Jiří Petráček, Dr.
 • GA17-21360S
  Pokročilé řízení robotických hadů
  zahájení: 1.1.2017, ukončení: 31.12.2019
  příjemce: Ústav automatizace a informatiky
  hlavní řešitel: doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.
 • GA17-01088S
  Prostorová nestabilita smykové vrstvy při nepříznivém grandientu tlaku
  zahájení: 1.1.2017, ukončení: 31.12.2019
  příjemce: Ústav termomechaniky AV ČR
  spolupříjemce: EÚ-odbor fluidního inženýrství Viktora Kaplana
  hlavní řešitel: Ing. Václav Uruba, CSc.
  spoluřešitel: doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.
 • 19-20802S
  Spojený tepelně-mechanický model tuhnutí oceli pro predikci vzniku trhlin v reálném čase.
  zahájení: 1.1.2019, ukončení: 31.12.2021
  příjemce: Energetický ústav
  hlavní řešitel: prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D.
 • GC18-26849J
  Termoelastohydrodynamika povlakovaných polymerních ozubení
  zahájení: 1.1.2018, ukončení: 31.12.2020
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.
 • GA17-23235S
  Vliv tepelných vlastností kontaktních těles na tok maziva v Hertzových nehladkých kontaktech
  zahájení: 1.1.2017, ukončení: 31.12.2019
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D.
 • GJ17-08447Y
  Výpočtové modelování porušování vysoce porézních keramických materiálů s reálnými výrobními defekty
  zahájení: 1.1.2017, ukončení: 31.12.2019
  příjemce: Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
  hlavní řešitel: Ing. Oldřich Ševeček, Ph.D.
 • GA18-13663S
  Výpočtové modelování rizika ruptury aterosklerotických plátů v krčních tepnách
  zahájení: 1.1.2018, ukončení: 31.12.2020
  příjemce: Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
  hlavní řešitel: prof. Ing. Jiří Burša, Ph.D.
 • 19-17457S
  Výroba a analýza flexibilních piezoelektrických vrstev pro chytré strojírenství
  zahájení: 1.1.2019, ukončení: 31.12.2021
  příjemce: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
  spolupříjemce: Ústav materiálových věd a inženýrství
  hlavní řešitel: doc. Ing. Klára Částková, Ph.D.
 • GC17-10660J
  Výzkum magnetoreologické kapaliny s vysokou sedimentační stabilitou
  zahájení: 1.1.2017, ukončení: 31.12.2019
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: Ing. Zbyněk Strecker, Ph.D.
 • 19-06666S
  Výzkum proudění a intertakce dvousložkových kapalin s tělesy a vnějším magnetickým polem
  zahájení: 1.1.2019, ukončení: 31.12.2021
  příjemce: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
  spolupříjemce: Energetický ústav
  hlavní řešitel: doc. Ing. Simona Fialová, Ph.D.
 • GA18-25618S
  Výzkum účinku nestacionárního proudění na transport vláken v postupně se větvících minikanálech
  zahájení: 1.1.2018, ukončení: 31.12.2020
  příjemce: EÚ-odbor termomechaniky a techniky prostředí
  hlavní řešitel: Ing. František Lízal, Ph.D.

Seznam ukončených projektů