Projekty – GAČR

Seznam projektů, jejichž řešení právě probíhá.

 • GA17-03224S
  Asymptotická teorie obyčejných diferenciálních rovnic celočíselných a neceločíselných řádů a jejich numerických diskretizací
  zahájení: 1.1.2017, ukončení: 31.12.2019
  příjemce: Masarykova Univerzita v Brně
  spolupříjemce: Ústav matematiky
  hlavní řešitel: Prof. RNDr. Zuzana Došlá, DrSc.
  spoluřešitel: doc. RNDr. Jan Čermák, CSc.
 • GA16-08944S
  Biomechanická studie interakce implantátu s kostní tkání s využitím individuálního přístupu a víceúrovňového výpočtovézho modelování
  zahájení: 1.1.2016, ukončení: 31.12.2018
  příjemce: Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
  hlavní řešitel: Ing. Petr Marcián, Ph.D.
 • GA18-19617S
  Hystereze závislosti teplota-entalpie při částečných změnách skupenství pro ukládání latentního tepla
  zahájení: 1.1.2018, ukončení: 31.12.2020
  příjemce: Energetický ústav
  hlavní řešitel: doc. Ing. Pavel Charvát, Ph.D.
 • GA18-15839S
  Charakterizace vnitřního proudění a spreje u nových modifikací tlakových vířivých trysek s obtokem
  zahájení: 1.1.2018, ukončení: 31.12.2020
  příjemce: EÚ-odbor termomechaniky a techniky prostředí
  hlavní řešitel: doc. Ing. Jan Jedelský, Ph.D.
 • GA17-19444S
  Interakce heterogenní kapaliny s pružnou stěnou
  zahájení: 1.1.2017, ukončení: 31.12.2019
  příjemce: EÚ-odbor fluidního inženýrství Viktora Kaplana
  hlavní řešitel: doc. Ing. Simona Fialová, Ph.D.
 • GA17-13573S
  Kovové materiály s vnitřní architekturou strukturované pro studenou kinetizaci
  zahájení: 1.1.2017, ukončení: 31.12.2019
  příjemce: Ústav fyziky materiálů AV ČR
  spolupříjemce: Ústav materiálových věd a inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Jan Čížek, Ph.D.
 • GA17-15915S
  Nelineární dynamika rotujících systémů s uvažováním nestabilit v olejovém filmu s důrazem na lokální jevy
  zahájení: 1.1.2017, ukončení: 31.12.2019
  příjemce: Fakulta aplikovaných věd
  spolupříjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.
 • GA16-00329S
  Nové efekty a funkcionality v subvlnových vlnovodných fotonických strukturách
  zahájení: 1.1.2016, ukončení: 31.12.2018
  příjemce: Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
  spolupříjemce: Ústav fyzikálního inženýrství
  hlavní řešitel: doc. Ing. Ivan Richter, Dr.
  spoluřešitel: prof. RNDr. Jiří Petráček, Dr.
 • GA17-08153S
  Nové materiálové architektury pro SMART piezokeramické elektromechanické měniče
  zahájení: 1.1.2017, ukončení: 31.12.2019
  příjemce: Ústav fyziky materiálů AV ČR
  spolupříjemce: Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
  hlavní řešitel: Ing. Zdeněk Majer, Ph.D.
 • GA17-21360S
  Pokročilé řízení robotických hadů
  zahájení: 1.1.2017, ukončení: 31.12.2019
  příjemce: Ústav automatizace a informatiky
  hlavní řešitel: doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.
 • GA16-18316S
  Principy a mechanismy eliminace mikroorganismů hydrodynamickou kavitací
  zahájení: 1.1.2016, ukončení: 31.12.2018
  příjemce: EÚ-odbor fluidního inženýrství Viktora Kaplana
  hlavní řešitel: prof. Ing. František Pochylý, CSc.
 • GA17-01088S
  Prostorová nestabilita smykové vrstvy při nepříznivém grandientu tlaku
  zahájení: 1.1.2017, ukončení: 31.12.2019
  příjemce: Ústav termomechaniky AV ČR
  spolupříjemce: EÚ-odbor fluidního inženýrství Viktora Kaplana
  hlavní řešitel: Ing. Václav Uruba, CSc.
  spoluřešitel: doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.
 • GC18-26849J
  Termoelastohydrodynamika povlakovaných polymerních ozubení
  zahájení: 1.1.2018, ukončení: 31.12.2020
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.
 • GA16-23675S
  Vícerozměrné laminární, přechodné a turbulentní urychlující a zpomalující proudění v lidském dýchacím traktu s transportem a depozicí aerosolů
  zahájení: 1.1.2016, ukončení: 31.12.2018
  příjemce: EÚ-odbor termomechaniky a techniky prostředí
  hlavní řešitel: prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc.
 • GA17-23235S
  Vliv tepelných vlastností kontaktních těles na tok maziva v Hertzových nehladkých kontaktech
  zahájení: 1.1.2017, ukončení: 31.12.2019
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D.
 • GJ17-08447Y
  Výpočtové modelování porušování vysoce porézních keramických materiálů s reálnými výrobními defekty
  zahájení: 1.1.2017, ukončení: 31.12.2019
  příjemce: Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
  hlavní řešitel: Ing. Oldřich Ševeček, Ph.D.
 • GA18-13663S
  Výpočtové modelování rizika ruptury aterosklerotických plátů v krčních tepnách
  zahájení: 1.1.2018, ukončení: 31.12.2020
  příjemce: Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
  hlavní řešitel: prof. Ing. Jiří Burša, Ph.D.
 • GA17-26162S
  Výzkum chování magnetoreologické kapaliny ve slit-flow reometru za podmínek vysokých smykových spádů a neustáleného toku
  zahájení: 1.1.2017, ukončení: 31.12.2018
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: Ing. Jakub Roupec, Ph.D.
 • GC17-10660J
  Výzkum magnetoreologické kapaliny s vysokou sedimentační stabilitou
  zahájení: 1.1.2017, ukončení: 31.12.2019
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: Ing. Zbyněk Strecker, Ph.D.
 • GA18-25618S
  Výzkum účinku nestacionárního proudění na transport vláken v postupně se větvících minikanálech
  zahájení: 1.1.2018, ukončení: 31.12.2020
  příjemce: EÚ-odbor termomechaniky a techniky prostředí
  hlavní řešitel: Ing. František Lízal, Ph.D.

Seznam ukončených projektů