Projekty – MPO

Seznam projektů, jejichž řešení právě probíhá.

 • FV10645
  Analyzátor kontinuální akustické emise pro diagnostiku erozně korozního a creepového poškození potrubních systémů
  zahájení: 1.9.2016, ukončení: 31.10.2019
  příjemce: Zemědělské družstvo Rpety se sídlem ve Rpetech
  spolupříjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: Ing. Václav Koula, CSc.
  spoluřešitel: doc. Ing. Pavel Mazal, CSc.
 • FV40313
  Aplikace nových technologií povrchových úprav v kovovém obalovém průmyslu
  zahájení: 1.1.2019, ukončení: 31.12.2021
  příjemce: Ústav strojírenské technologie
  hlavní řešitel: prof. Ing. Miroslav Píška, CSc.
 • FV10482
  Habitat pro extrémní prostředí s lehkou přetlakovatelnou konstrukcí (HELP)
  zahájení: 1.2.2016, ukončení: 31.10.2019
  příjemce: Sobriety s.r.o.
  spolupříjemce: EÚ-odbor termomechaniky a techniky prostředí
  hlavní řešitel: Ing. Vratislav Šálený, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D.

 • MOBA - Transfer znalostí v oblasti programování mobilních aplikací pro Smart Society
  zahájení: 1.7.2017, ukončení: 30.6.2020
  příjemce: Ústav automatizace a informatiky
  hlavní řešitel: doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.
 • FV20341
  Nová generace ložisek pro železniční aplikace s prodlouženým servisním intervalem
  zahájení: 1.7.2017, ukončení: 31.12.2020
  příjemce: ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost
  spolupříjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: Ing. Oldřich Martínek
  spoluřešitel: doc. Ing. Pavel Mazal, CSc.
 • FV40047
  Perspektivní nové materiály a technologie pro stavbu elektrických strojů s vysokou účinností
  zahájení: 1.6.2019, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
  hlavní řešitel: Ing. Rostislav Huzlík, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Marek Moncman, DiS.
  spoluřešitel: Ing. Petr Lošák, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D.
 • FV20043
  Pokročilé technologie modulárních řídicích a diagnostických systémů leteckých motorů
  zahájení: 1.7.2017, ukončení: 30.6.2020
  příjemce: UNIS, a.s.
  spolupříjemce: Letecký ústav
  hlavní řešitel: doc. RNDr. Vladimír Opluštil
  spoluřešitel: doc. Ing. Jiří Hlinka, Ph.D.
 • FV40328
  Realizace vrstevnatých systémů s požadovanými spektrálními závislostmi odrazivosti a propustnosti ve střední ultrafialové oblasti spektra
  zahájení: 1.1.2019, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Ústav fyzikálního inženýrství
  hlavní řešitel: prof. RNDr. Miloslav Ohlídal, CSc.
 • FV30161
  Rekuperační turbína pro Tissue stroj
  zahájení: 1.1.2018, ukončení: 31.12.2020
  příjemce: PAPCEL, a.s.
  spolupříjemce: Energetický ústav
  hlavní řešitel: doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.
 • FV20698
  STREAM TRAINER
  zahájení: 1.7.2017, ukončení: 30.6.2020
  příjemce: TL-ULTRALIGHT s.r.o.
  spolupříjemce: Letecký ústav
  hlavní řešitel: Jiří Tlustý
  spoluřešitel: doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D.
 • FV30106
  Stream Turbo
  zahájení: 1.1.2018, ukončení: 30.6.2021
  příjemce: TL-ULTRALIGHT s.r.o.
  spolupříjemce: Letecký ústav
  hlavní řešitel: doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D.
 • FV40074
  Technologie adaptivní geometrie
  zahájení: 1.1.2019, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Letecký ústav
  hlavní řešitel: doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D.
 • FV10299
  Technologie pro integraci průmyslových robotů do výrobních systémů dle standardu Industry 4.0
  zahájení: 1.9.2016, ukončení: 31.8.2019
  příjemce: Blumenbecker Prag s.r.o.
  spolupříjemce: Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
  hlavní řešitel: Ing. Petr Čihák
  spoluřešitel: doc. Ing. Vladislav Singule, CSc.
 • FV30310
  Vývoj magnetoreologického systému tlumení pro podvozky kolejových vozidel
  zahájení: 1.1.2018, ukončení: 30.6.2021
  příjemce: STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o.
  spolupříjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc.
 • FV40173
  Vývoj nové řady bimetalových trubkových oblouků 180° s prodlouženými konci a návarem ze superslitiny, technologie jejich výroby a návrh metodiky testování
  zahájení: 1.1.2019, ukončení: 31.12.2021
  příjemce: Ústav strojírenské technologie
  hlavní řešitel: Ing. Martin Slaný, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Aleš Jaroš, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Oskar Zemčík, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D.
 • FV40059
  Vývoj prototypu hořáku na spalování vodíku
  zahájení: 1.1.2019, ukončení: 30.12.2022
  příjemce: Energetický ústav
  hlavní řešitel: doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc.
  spoluřešitel: Ing. Michal Špiláček, Ph.D.
 • FV30261
  Vývoj technologických postupů pro zajištění kvalitní, produktivní a opakovatelné výroby kompozitových dílů letadel
  zahájení: 1.1.2018, ukončení: 21.12.2021
  příjemce: HPH spol. sr.o.
  spolupříjemce: Letecký ústav
  hlavní řešitel: doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D.
 • FV30224
  Vývoj zařízení pro identifikaci stopových prvků brzdné stopy
  zahájení: 1.1.2018, ukončení: 31.12.2020
  příjemce: Ústav soudního inženýrství
  spolupříjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Albert Bradáč, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jan Pavlík, Ph.D.
 • FV20474
  Výzkum a vývoj automatického programovatelného výsekového zařízení pro polygrafický a plastikářský průmyslu
  zahájení: 1.3.2017, ukončení: 30.11.2019
  příjemce: MOOD International, s.r.o.
  spolupříjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: Ing. Radovan Koplík, CSc.
  spoluřešitel: Ing. Radek Poliščuk, Ph.D.
 • FV40203
  Výzkum a vývoj nových technologií pro robotizovanou montáž a testování tankovacích a nabíjecích modulů automobilů a elektromobilů
  zahájení: 1.5.2019, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
  hlavní řešitel: doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D.
 • FV40225
  Výzkum a vývoj pokročilé výrobní technologie pro výrobu axiálních soudečkových ložisek s vyšší užitnou hodnotou
  zahájení: 1.1.2019, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: ÚST-odbor technologie obrábění
  příjemce: Ústav strojírenské technologie
  hlavní řešitel: doc. Ing. Josef Chladil, CSc.
  spoluřešitel: Ing. Karel Osička, Ph.D.
 • FV10474
  Výzkum a vývoj proaktivně řízených systémů mazání
  zahájení: 1.10.2016, ukončení: 31.3.2020
  příjemce: TRIBOTEC, spol. s r.o.
  spolupříjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: Ing. Pavel Rosendorf
  spoluřešitel: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.
 • FV20687
  Výzkum a vývoj toroidních ložisek s plným počtem valivých těles do vnějšího průměru 400 mm
  zahájení: 1.4.2017, ukončení: 31.12.2020
  příjemce: ZKL,a.s.
  spolupříjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: Ing. Jan Otoupalík
  spoluřešitel: doc. Ing. Pavel Mazal, CSc.
 • FV40386
  Výzkum elektricky poháněného palivového čerpadla pro raketové motory nové generace
  zahájení: 1.5.2019, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
  spolupříjemce: EÚ-odbor fluidního inženýrství Viktora Kaplana
  hlavní řešitel: doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.

Seznam ukončených projektů