Projekty – MŠMT

Seznam projektů, jejichž řešení právě probíhá.

 • LO1202
  NETME CENTRE PLUS
  zahájení: 1.1.2014, ukončení: 31.12.2018
  příjemce: NETME Centre
  hlavní řešitel: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.
 • LE15020
  Projektová kancelář podpory mezinárodních projektů pro strojní inženýrství
  zahájení: 15.10.2015, ukončení: 31.12.2017
  příjemce: NETME Centre
  hlavní řešitel: Ing. Pavel Krečmer, Ph.D.
 • AKTION - Holub
  Rozvoj spolupráce v oblasti měření těžkých obrobků
  zahájení: 1.9.2017, ukončení: 31.3.2018
  příjemce: Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
  hlavní řešitel: Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D.
 • LTC17087
  Vliv patologií plic na dodávky inhalovaného terapeutického aerosolu
  zahájení: 17.5.2017, ukončení: 3.5.2019
  příjemce: Energetický ústav
  hlavní řešitel: prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc.
 • LTAUSA17150
  Vliv tribologických procesů na životnost náhrad kolenního kloubu
  zahájení: 1.6.2017, ukončení: 31.12.2020
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. David Rebenda
  spoluřešitel: doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. David Nečas, Ph.D.
 • LF15001
  Výzkum a vývoj rychloběžného hybridního pásového podvozku pro široké využití
  zahájení: 1.10.2015, ukončení: 31.12.2017
  příjemce: K-PROFI, spol. s r.o.
  spolupříjemce: Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
  hlavní řešitel: Ing. František Bradáč, Ph.D.
 • 8E15B011
  Výzkum lokálních jevů ve vysoce zatížených kontaktech ozubených kol
  zahájení: 1.1.2016, ukončení: 31.12.2017
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D.

Seznam ukončených projektů