Projekty – MŠMT

Seznam projektů, jejichž řešení právě probíhá.

 • 7AMB18AT004
  Vysvětleni a pochopeni magnetostrikce v Fe-Ti slitinách pomoci výpočtu z prvních principu
  zahájení: 1.1.2018, ukončení: 31.12.2019
  příjemce: Ústav materiálových věd a inženýrství
  příjemce: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
  spolupříjemce: ÚMVI-odbor kovových materiálů
  hlavní řešitel: Ing. Martin Zelený, Ph.D.
 • LO1202
  NETME CENTRE PLUS
  zahájení: 1.1.2014, ukončení: 31.12.2018
  příjemce: NETME Centre
  hlavní řešitel: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.
 • AKTION 79p4
  Rozvoj spolupráce v oblasti měření těžkých obrobků
  zahájení: 1.9.2017, ukončení: 31.3.2018
  příjemce: Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
  hlavní řešitel: Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D.
 • LTC17087
  Vliv patologií plic na dodávky inhalovaného terapeutického aerosolu
  zahájení: 17.5.2017, ukončení: 3.5.2019
  příjemce: Energetický ústav
  hlavní řešitel: prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc.
 • LTAUSA17150
  Vliv tribologických procesů na životnost náhrad kolenního kloubu
  zahájení: 1.6.2017, ukončení: 31.12.2020
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. David Rebenda
  spoluřešitel: doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. David Nečas, Ph.D.

Seznam ukončených projektů