Projekty – MŠMT

Seznam projektů, jejichž řešení právě probíhá.

 • 7AMB18AT004
  Vysvětleni a pochopeni magnetostrikce v Fe-Ti slitinách pomoci výpočtu z prvních principu
  zahájení: 1.1.2018, ukončení: 31.12.2019
  příjemce: Ústav materiálových věd a inženýrství
  příjemce: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
  spolupříjemce: ÚMVI-odbor kovových materiálů
  hlavní řešitel: Ing. Martin Zelený, Ph.D.
 • 7D16008
  Flexible Capillary Heat Exchangers - FLEXIHEAT
  zahájení: 1.9.2016, ukončení: 1.9.2019
  příjemce: Laboratoř přenosu tepla a proudění
  hlavní řešitel: prof. Ing. Miroslav Raudenský, CSc.
 • LTARF18019
  Návrh hydraulických mikrozdrojů pro rekuperaci energie
  zahájení: 10.1.2018, ukončení: 31.12.2020
  příjemce: Centrum hydraulického výzkumu
  spolupříjemce: EÚ-odbor fluidního inženýrství Viktora Kaplana
  hlavní řešitel: prof. Ing. František Pochylý, CSc.
 • LTC18053
  Pokročilé metody nature-inspired optimalizačních algoritmů a HPC implementace pro řešení reálných aplikací
  zahájení: 1.6.2018, ukončení: 29.2.2020
  příjemce: Ústav automatizace a informatiky
  hlavní řešitel: doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.
 • LTC18 FSI+FIT
  Pokročilé metody Nature-Inspired optimalizačních algoritmů a HPC implementace pro řešení reálných aplikací
  zahájení: 1.6.2018, ukončení: 29.2.2020
  příjemce: Ústav automatizace a informatiky
  hlavní řešitel: doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.
 • LTAUSA17150
  Vliv tribologických procesů na životnost náhrad kolenního kloubu
  zahájení: 1.6.2017, ukončení: 31.12.2020
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. David Nečas, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. David Rebenda
 • LTC18007
  Využití bezpilotních systémů (UAS) v monitoringu rostlinných invazí na různé prostorové i časové škále
  zahájení: 1.7.2018, ukončení: 30.9.2021
  příjemce: Botanický ústav AV ČR, v.v.i.
  spolupříjemce: Letecký ústav
  hlavní řešitel: Ing. Petr Dvořák

Seznam ukončených projektů