Projekty – ostatní

Seznam projektů, jejichž řešení právě probíhá.

 • OP VVV CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000753
  Centrum výzkumu nízkouhlíkových technologií
  zahájení: 1.1.2018, ukončení: 31.12.2022
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: EÚ-odbor energetického inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Martin Lisý, Ph.D.
 • H2020-CZ.1.05/EC-JTI-CS2-2016-CFP04-ENG-04-06
  EDEC - Enhanced Diesel Engine Control
  zahájení: 1.6.2017, ukončení: 28.2.2019
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: Letecký ústav
  spolupříjemce: Ústav automobilního a dopravního inženýrství
  hlavní řešitel: doc. Ing. Jiří Hlinka, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc.
 • RFSR-CT-2015-00006
  Effective Management of Coolant in Cold Rolling (MANCOOL)
  zahájení: 1.7.2015, ukončení: 31.12.2018
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: Laboratoř přenosu tepla a proudění
  hlavní řešitel: prof. Ing. Jaroslav Horský, CSc.
 • H2020-S2RJU-2017/H2020-S2RJU-OC-2017
  Energy Harvesting for Signalling and Communication Systems - ETALON
  zahájení: 1.9.2017, ukončení: 28.2.2020
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
  hlavní řešitel: doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D.
 • CE283 Interreg
  FabLabNet - Making Central Europe more competitive by unlocking the innovation capacity of Fab Labs within an enhanced innovation ecosystem
  zahájení: 1.7.2016, ukončení: 30.6.2019
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: doc. Ing. David Paloušek, Ph.D.
 • SPIL
  Laboratoř integrace procesů pro trvalou udržitelnost
  zahájení: 1.2.2017, ukončení: 30.4.2022
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: EÚ-odbor energetického inženýrství
  spolupříjemce: Ústav procesního inženýrství
  spolupříjemce: NETME Centre
  hlavní řešitel: prof. Ing. Jiří Klemeš, DrSc., dr. h. c.
  spoluřešitel: doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Martin Pavlas, Ph.D.
 • H2020-MCSA-RISE-Hartl
  RISEN - Railway Infrastructure System Engineering Network
  zahájení: 1.4.2016, ukončení: 31.3.2020
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: Ing. Milan Omasta, Ph.D.

Seznam ukončených projektů