Projekty – ostatní

Seznam projektů, jejichž řešení právě probíhá.

 • OP VVV Juračka
  Centrum pokročilých leteckých technologií
  zahájení: 1.9.2016, ukončení: 31.8.2022
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: České vysoké učení technické v Praze
  spolupříjemce: Letecký ústav
  hlavní řešitel: doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D.
 • OP VVV CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000753
  Centrum výzkumu nízkouhlíkových technologií
  zahájení: 1.1.2018, ukončení: 31.12.2022
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: EÚ-odbor energetického inženýrství
  spolupříjemce: Laboratoř přenosu tepla a proudění
  hlavní řešitel: Ing. Martin Lisý, Ph.D.
 • H2020-S2RJU-2017/H2020-S2RJU-OC-2017
  Energy Harvesting for Signalling and Communication Systems - ETALON
  zahájení: 1.9.2017, ukončení: 28.2.2020
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
  hlavní řešitel: doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D.
 • CE283 Interreg
  FabLabNet - Making Central Europe more competitive by unlocking the innovation capacity of Fab Labs within an enhanced innovation ecosystem
  zahájení: 1.7.2016, ukončení: 30.6.2019
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: doc. Ing. David Paloušek, Ph.D.
 • SPIL
  Laboratoř integrace procesů pro trvalou udržitelnost
  zahájení: 1.2.2017, ukončení: 30.4.2022
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: EÚ-odbor energetického inženýrství
  spolupříjemce: Ústav procesního inženýrství
  spolupříjemce: NETME Centre
  hlavní řešitel: prof. Ing. Jiří Klemeš, DrSc., dr. h. c.
  spoluřešitel: doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Martin Pavlas, Ph.D.
 • H2020-NMBP-TR-IND-2018-2020
  LEVEL-UP - Protocols and Strategies for extending the useful Life of major capital investments and Large Industrial Equipment.
  zahájení: 1.1.2020, ukončení: 31.12.2023
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
  hlavní řešitel: doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D.
 • OP VVV PAV MATERIALY
  Materiály s vnitřní architekturou strukturované pro aditivní technologie
  zahájení: 1.6.2018, ukončení: 31.5.2022
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: NETME Centre
  hlavní řešitel: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
 • VÝZVA Č. 02_16_027 MEZINÁRODNÍ MOBILITA VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ
  Mezinárodní mobilita výzkumníků Vysokého učení technického v Brně
  zahájení: 1.1.2018, ukončení: 31.1.2022
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: Středoevropský technologický institut
  spolupříjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: prof. Ing. Jiří Hirš, CSc.
  hlavní řešitel: prof. Ing. Marcela Karmazínová, CSc.
  spoluřešitel: doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D.
 • QK1920344
  Ověření autenticity medu pomocí analýzy pylových zrn
  zahájení: 1.1.2019, ukončení: 31.12.2021
  poskytovatel: Ministerstvo zemědělství ČR
  příjemce: Ústav matematiky
  hlavní řešitel: doc. Ing. Pavel Štarha, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Josef Bednář, Ph.D.
 • 709435-HiJetRod Pilot-RFCS-
  Resource-efficient hydromechanical descaling system for wire coils" (HiJetRod Pilot)
  zahájení: 1.7.2016, ukončení: 31.12.2019
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: Laboratoř přenosu tepla a proudění
  hlavní řešitel: prof. Ing. Miroslav Raudenský, CSc.
 • H2020-MCSA-RISE-Hartl
  RISEN - Railway Infrastructure System Engineering Network
  zahájení: 1.4.2016, ukončení: 31.3.2020
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: Ing. Milan Omasta, Ph.D.
 • SR13757219
  Sleeping comfort, relaxing comfort and brain activities in autonomous vehicles
  zahájení: 1.10.2017, ukončení: 1.12.2019
  poskytovatel: Neveřejný sektor
  příjemce: Energetický ústav
  hlavní řešitel: prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc.
 • OP VVV DMS SPETEP
  Strategic Partnership for Environmental Technologies and Energy Production SPETEP
  zahájení: 1.7.2018, ukončení: 30.6.2022
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: Ústav procesního inženýrství
  hlavní řešitel: prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c.
 • OP VVV DMS SVTPS
  Strojírenská výrobní technika a přesné strojírenství
  zahájení: 1.1.2019, ukončení: 31.12.2022
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: České vysoké učení technické v Praze
  spolupříjemce: Sekce výrobních systémů
  hlavní řešitel: doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D.
 • TEG - Termoelektrický generátor - přenosný zdroj elektrické energie
  TEG - Termoelektrický generátor - přenosný zdroj elektrické energie využívající termoelektrické přeměny
  zahájení: 7.6.2018, ukončení: 31.12.2019
  poskytovatel: Ministerstvo obrany ČR
  příjemce: Energetický ústav
  hlavní řešitel: doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.
 • 304011D102
  Výmena odborných poznatkov a skúsenosti z oblastí energetických systémov
  zahájení: 1.2.2018, ukončení: 31.1.2020
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: EÚ-odbor termomechaniky a techniky prostředí
  hlavní řešitel: Ing. Jiří Hejčík, Ph.D.
 • OP VVV DMS COMSI
  Výpočtové simulace pro efektivní nízkoemisní energetiku
  zahájení: 1.10.2018, ukončení: 30.9.2022
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: NETME Centre
  hlavní řešitel: doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.

Seznam ukončených projektů