Projekty – ostatní

Seznam projektů, jejichž řešení právě probíhá.

 • RFSR-CT-2015-00006
  Effective Management of Coolant in Cold Rolling (MANCOOL)
  zahájení: 1.7.2015, ukončení: 31.12.2018
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: Laboratoř přenosu tepla a proudění
  hlavní řešitel: prof. Ing. Jaroslav Horský, CSc.
 • RFSR-CT-2014-00010
  High performance hot rolling process through steel grade-dependent influencing of the scale formation and flexible descaling control - HiPerScale
  zahájení: 1.7.2014, ukončení: 31.12.2017
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: Laboratoř přenosu tepla a proudění
  hlavní řešitel: prof. Ing. Miroslav Raudenský, CSc.
 • HS13657254
  Odborná analýza (r. 2017)
  zahájení: 4.11.2016, ukončení: 13.10.2017
  poskytovatel: Neveřejný sektor
  příjemce: Ústav strojírenské technologie
  hlavní řešitel: Ing. Aleš Polzer, Ph.D.
 • H2020-MCSA-RISE-Hartl
  RISEN - Railway Infrastructure System Engineering Network
  zahájení: 1.4.2016, ukončení: 31.3.2020
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: Ing. Milan Omasta, Ph.D.
 • SmartCities
  Technologie pro SMART Cities
  zahájení: 1.10.2017, ukončení: 30.9.2022
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: Vysoké učení technické v Brně
  spolupříjemce: Fakulta strojního inženýrství
  spolupříjemce: NETME Centre
  hlavní řešitel: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Petr Tesař

Seznam ukončených projektů