Projekty – specifický výzkum

Seznam projektů, jejichž řešení právě probíhá.

 • FV 18 - 55
  Analýza pohonů obráběcího stroje pomocí virtuálního dvojčete
  zahájení: 1.4.2018, ukončení: 31.12.2018
  příjemce: Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
  hlavní řešitel: Ing. Petr Hadraba
 • FSI-S-17-4334
  Aplikace moderních metod modelování, identifikace a rychlého prototypování řídicích systémů na výzkum a vývoj mechatronických zařízení
  zahájení: 1.1.2017, ukončení: 31.12.2019
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Ondřej Rubeš
  spoluřešitel: doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jan Chalupa
  spoluřešitel: Ing. Michal Bastl
  spoluřešitel: Ing. Martin Appel
  spoluřešitel: Ing. Jan Najman
  spoluřešitel: Ing. Martin Brablc
  spoluřešitel: Ing. Filip Kšica
  spoluřešitel: doc. Ing. Jiří Krejsa, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D.
 • FV 18 - 50
  Aplikace pokročilých optimalizačních a statistických metod na problematiku návrhu nových zařízení na energetické využití odpadu
  zahájení: 1.4.2018, ukončení: 31.12.2018
  příjemce: Ústav procesního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. František Janošťák
 • FV 18 - 34
  Experimentální výzkum provozních stavů turbodmychadla
  zahájení: 1.4.2018, ukončení: 31.12.2018
  příjemce: Ústav automobilního a dopravního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Jozef Doman
 • FV 18 - 48
  Hodnocení únosnosti kompozitního sendvičového panelu pomocí optické metody
  zahájení: 1.4.2018, ukončení: 31.12.2018
  příjemce: Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
  hlavní řešitel: Ing. Pavel Čípek
  hlavní řešitel: Ing. Peter Bednár
 • FV 18 - 63
  Inovace výukových pomůcek pro předmět "Mechatronický seminář"
  zahájení: 1.4.2018, ukončení: 31.12.2018
  příjemce: Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
  hlavní řešitel: Ing. Tomáš Spáčil
 • FV 18 - 42
  Inovace výuky předmětu Aditivní technologie [ZAT] o nástroj pro vizualizaci laserových návarů zpracovaných za zvýšených teplot
  zahájení: 1.4.2018, ukončení: 31.12.2018
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: Ing. Milan Malý
 • FV 18 - 38
  Inovace výuky předmětu Rapid Prototyping a 3D digitalizace [YRP] o robotickou výrobu ve formě robotického 3D tisku
  zahájení: 1.4.2018, ukončení: 31.12.2018
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: Ing. Arnošt Vespalec
 • FV 18 - 26
  Inovace výuky předmětu Tribologie o vizualizaci kontaktu synoviálního kloubu
  zahájení: 1.4.2018, ukončení: 31.12.2018
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: Ing. Pavel Čípek
 • FSI-S-17-4526
  Inovativní návrhy v oblasti procesů a zařízení v procesním a energetickém průmyslu
  zahájení: 1.1.2017, ukončení: 31.12.2019
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Pavel Lošák, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Martin Pavlas, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Pavel Skryja, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Vítězslav Máša, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Vladimír Brummer, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Igor Hudák, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jiří Gregor
  spoluřešitel: Ing. Jiří Buzík, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Ondřej Putna
  spoluřešitel: Mgr. Ing. Marek Vondra, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Martin Naď
  spoluřešitel: Ing. Vojtěch Zejda
  spoluřešitel: Ing. František Janošťák
  spoluřešitel: Ing. Vlastimír Nevrlý
  spoluřešitel: Ing. Eva Konečná
  spoluřešitel: Ing. Dominika Fialová
  spoluřešitel: doc. Ing. Ladislav Bébar, CSc.
  spoluřešitel: prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c.
 • FSI-S-17-4785
  INŽENÝRSKÉ APLIKACE POKROČILÝCH METOD UMĚLÉ INTELIGENCE
  zahájení: 1.1.2017, ukončení: 31.12.2019
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.
  spoluřešitel: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Daniel Zuth, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Ladislav Dobrovský
  spoluřešitel: prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. et Ing. Stanislav Lang, Ph.D.
 • FV 18 - 07
  Laboratorní pracoviště měření rovinné napjatosti otevřeného plnostěnného nosníku
  zahájení: 1.4.2018, ukončení: 31.12.2018
  příjemce: Ústav automobilního a dopravního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. David Hloušek
 • FSI-S-17-4424
  Mechanické a mikrostrukturní charakteristiky kovových materiálů připravených technologií SLM
  zahájení: 1.1.2017, ukončení: 31.12.2019
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Libor Válka, CSc.
  spoluřešitel: Ing. Igor Moravčík, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D.
 • FV 18 - 05
  Modelování a simulace virtuálních dynamických silových účinků na nosné konstrukce stavebních strojů
  zahájení: 1.4.2018, ukončení: 31.12.2018
  příjemce: Ústav automobilního a dopravního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Lukáš Zeizinger
 • FSI-S-17-4464
  Moderní matematické metody pro modelování problémů technických a přírodních věd
  zahájení: 1.1.2017, ukončení: 31.12.2019
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc.
  spoluřešitel: RNDr. Pavel Popela, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. RNDr. Jan Čermák, CSc.
  spoluřešitel: doc. RNDr. Miroslav Kureš, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Josef Bednář, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Luděk Nechvátal, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Mgr. Jaroslav Hrdina, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jakub Kůdela
  spoluřešitel: Ing. Lukáš Kokrda
  spoluřešitel: Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc.
 • FSI-S-17-4308
  Moderní přístupy v keramické technologii jako nástroj přípravy pokročilých keramických materiálů se zlepšenými užitnými vlastnostmi
  zahájení: 1.1.2017, ukončení: 31.12.2019
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: prof. RNDr. Karel Maca, Dr.
  spoluřešitel: prof. Ing. Martin Trunec, Dr.
  spoluřešitel: doc. Ing. Klára Částková, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. David Salamon, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. RNDr. Jaroslav Cihlář, CSc.
  spoluřešitel: Ing. Václav Pouchlý, Ph.D., ING-PAED IGIP
 • FV 18 - 08
  Modernizace pracoviště technické diagnostiky
  zahájení: 1.4.2018, ukončení: 31.12.2018
  příjemce: Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
  hlavní řešitel: Ing. Andriy Mosyurchak
 • FV 18 - 03
  Monitorování dynamických vlastností technických soustav
  zahájení: 1.4.2018, ukončení: 31.12.2018
  příjemce: Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
  hlavní řešitel: Ing. Filip Kšica
 • FSI-S-17-4615
  Multifyzikální úlohy mechaniky tekutin
  zahájení: 1.1.2017, ukončení: 31.12.2019
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D.
  spoluřešitel: Radka Závišková
  spoluřešitel: Eva Paulíková
  spoluřešitel: doc. Ing. Miloslav Haluza, CSc.
  spoluřešitel: Edita Mariánková
  spoluřešitel: Bronislav Kusý
  spoluřešitel: doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Simona Fialová, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Martin Hudec
  spoluřešitel: Ing. Roman Klas, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Daniel Himr, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. David Štefan, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Pavel Čupr
  spoluřešitel: Ing. Michal Havlásek
  spoluřešitel: Ing. Jan Kůrečka
  spoluřešitel: Ing. Dominik Šedivý
  spoluřešitel: Ing. Ondřej Urban
  spoluřešitel: Ing. Dalibor Závorka
  spoluřešitel: prof. Ing. František Pochylý, CSc.
 • FV 18 - 57
  Návrh a výroba robustních stolních svorkovnic pro měřící karty MF624
  zahájení: 1.4.2018, ukončení: 31.12.2018
  příjemce: Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
  hlavní řešitel: Ing. Michal Matějásko
 • FV 18 - 16
  Okrajové úlohy pro dvoudimenzionální soustavu nelineárních ODR
  zahájení: 1.4.2018, ukončení: 31.12.2018
  příjemce: Ústav matematiky
  hlavní řešitel: Ing. Matej Dolník
 • FSI-S-17-4578
  Ověření systému pokročilého pohonu vysokovýkonných kluzáků
  zahájení: 1.1.2017, ukončení: 31.12.2019
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Robert Popela, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jiří Matějů
  spoluřešitel: Ing. Václav Jetela
  spoluřešitel: Ing. Filip Sklenář
  spoluřešitel: Ing. Jakub Mašek
  spoluřešitel: Ing. Tomáš Hájek
  spoluřešitel: doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. František Löffelmann
 • FSI-S-17-4346
  Parametry dvoufázového proudění ovlivňující chlazení pevných povrchů
  zahájení: 1.1.2017, ukončení: 31.12.2019
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Petr Kotrbáček, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Ondřej Krištof
  spoluřešitel: Ing. Martin Chabičovský, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Michal Guzej, Ph.D.
  spoluřešitel: Erik Bartuli
  spoluřešitel: Ing. Pavel Kejík
  spoluřešitel: Ing. Pavel Bulejko
  spoluřešitel: Ing. Tereza Brožová, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Martin Zachar
  spoluřešitel: Ing. Michal Pohanka, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jan Komínek, Ph.D.
 • FV 18 - 29
  Podpora výuky s využitím virtuální reality
  zahájení: 1.4.2018, ukončení: 31.12.2018
  příjemce: Ústav automatizace a informatiky
  hlavní řešitel: Ing. Tomáš Hůlka
 • FSI-S-17-4711
  Použití technologie EB k modifikaci povrchu kovových materiálů a k přetavování vrstev nanesených zejména technologií cold-spray.
  zahájení: 1.1.2017, ukončení: 31.12.2019
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: prof. Ing. Rudolf Foret, CSc.
  spoluřešitel: Ing. Jan Čížek, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
  spoluřešitel: Ing. et Ing. Jiří Matlák
 • FSI-S-17-4386
  Problémy pevnosti a dynamiky v inženýrských analýzách a lomové mechanice
  zahájení: 1.1.2017, ukončení: 31.12.2019
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Lubomír Houfek, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc.
  spoluřešitel: doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Dávid Halabuk
  spoluřešitel: Ing. Kateřina Štegnerová
  spoluřešitel: prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc.
 • FV 18 - 53
  Propojení termogravimetrické analýzy a SMPS metody identifikace pro laboratorní hodnocení produkce částic tepelně ovlivněných vzorků paliv
  zahájení: 1.4.2018, ukončení: 31.12.2018
  příjemce: Energetický ústav
  hlavní řešitel: Ing. Ján Poláčik
 • FV 18 - 54
  Přehled NDT metod a jejich využití
  zahájení: 1.4.2018, ukončení: 31.12.2018
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: Ing. Vendula Skřivánková
  spoluřešitel: Houssam Mahmoud
 • FSI-S-17-4482
  Příprava a výzkum vlastností nano- a mikrostruktur
  zahájení: 1.1.2017, ukončení: 31.12.2019
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc.
  spoluřešitel: prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D.
  spoluřešitel: RNDr. Libuše Dittrichová, Dr.
  spoluřešitel: doc. Ing. Stanislav Průša, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Radek Kalousek, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jakub Zlámal, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Zoltán Édes
  spoluřešitel: Ing. Vojtěch Schánilec
  spoluřešitel: prof. RNDr. Petr Dub, CSc.
 • FSI/STI-J-18-5333
  Příprava magneticky aktivních nanostruktur a mikrostruktur pomocí depozice elektronovým svazkem a mokrého chemického leptání
  zahájení: 1.1.2018, ukončení: 31.12.2018
  příjemce: Středoevropský technologický institut VUT
  hlavní řešitel: Ing. Igor Turčan
  spoluřešitel: prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Miroslav Kolíbal, Ph.D.
 • FV 18 - 44
  Řešení úloh stochastické optimalizace s pravděpodobnostními omezeními
  zahájení: 1.4.2018, ukončení: 31.12.2018
  příjemce: Ústav matematiky
  hlavní řešitel: Ing. Lukáš Kokrda
 • FV 18 - 18
  Simulácia odvŕtavacej metódy so zahrnutím vplyvu reálnych nepresností vznikajúcich při experimentálnom meraní
  zahájení: 1.4.2018, ukončení: 31.12.2018
  příjemce: Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
  hlavní řešitel: Ing. Dávid Halabuk
 • FSI/STI-J-18-5225
  Spektrální a prostorové mapování vlastností lokalizovaných plazmonických rezonancí v nanostrukturách zesilujících elektrické a magnetické pole
  zahájení: 1.1.2018, ukončení: 31.12.2018
  příjemce: Středoevropský technologický institut VUT
  hlavní řešitel: Ing. Michal Horák
  spoluřešitel: prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc.
  spoluřešitel: doc. Ing. Radek Kalousek, Ph.D.
 • FSI/STI-J-18-5337
  Studie chování bioaktivního povlaku na lebečních implantátech s využitím počítačové mikrotomografie
  zahájení: 1.1.2018, ukončení: 31.12.2018
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Jakub Chamrad
  spoluřešitel: doc. Ing. Zdeněk Florian, CSc.
  spoluřešitel: prof. Ing. Jozef Kaiser, Ph.D.
 • FSI-S-17-4708
  Studium kovových multikomponentních systémů a reakcí jejich tavenin s keramickými materiály
  zahájení: 1.1.2017, ukončení: 31.12.2019
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: doc. Ing. Vít Jan, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Petra Krajňáková, Ph.D.
  spoluřešitel: Mgr. Jan Čupera
 • FSI-S-17-4415
  Studium vlivu reologie maziv v elastohydrodynamicky mazaných kontaktech
  zahájení: 1.1.2017, ukončení: 31.12.2019
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Petr Šperka, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Milan Omasta, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. David Nečas, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Josef Frýza, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Radovan Galas, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Matúš Ranuša
  spoluřešitel: Ing. Kryštof Dočkal
  spoluřešitel: Ing. David Rebenda
  spoluřešitel: Ing. Pavel Čípek
  spoluřešitel: Ing. Tomáš Zapletal
  spoluřešitel: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.
 • FSI-S-17-4504
  Víceúrovňové modelování deformace a lomu materiálů s podporou experimentu
  zahájení: 1.1.2017, ukončení: 31.12.2019
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  spolupříjemce: Ústav fyzikálního inženýrství
  hlavní řešitel: prof. RNDr. Pavel Šandera, CSc.
  spoluřešitel: prof. RNDr. Jaroslav Pokluda, CSc.
 • FSI-S-17-4004
  Vliv vlastností biomateriálů ve výpočtovém modelování
  zahájení: 1.1.2017, ukončení: 31.12.2019
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: prof. Ing. Jiří Burša, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Pavel Švancara, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Petr Marcián, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jiří Vaverka
  spoluřešitel: Ing. Kamil Novák, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Petr Hájek
  spoluřešitel: doc. Ing. Zdeněk Florian, CSc.
  spoluřešitel: doc. Ing. Stanislav Polzer, Ph.D.
 • FSI-S-17-4444
  VYBRANÉ PROBLÉMY TECHNIKY PROSTŘEDÍ
  zahájení: 1.1.2017, ukončení: 31.12.2019
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc.
  spoluřešitel: Bc. Ing. Jan Fišer, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jiří Hejčík, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. František Lízal, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jan Pokorný, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Róbert Toma
  spoluřešitel: Ing. Ján Tuhovčák, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jaroslav Bajko
  spoluřešitel: Ing. Barbora Kopečková
  spoluřešitel: Ing. Milan Malý
  spoluřešitel: doc. Ing. Jan Jedelský, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jakub Elcner, Ph.D.
 • FV 18 - 01
  Vytvoření zařízení pro simulaci pocení tepelného manekýna Newtona
  zahájení: 1.4.2018, ukončení: 31.12.2018
  příjemce: Energetický ústav
  hlavní řešitel: Ing. Róbert Toma
 • FV 18 - 39
  Využití měření na VN a NN zařízeních k minimalizaci rizik informační bezpečnosti Průmyslu 4.0
  zahájení: 1.4.2018, ukončení: 31.12.2018
  příjemce: Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
  hlavní řešitel: Ing. Jana Rozehnalová, M.Sc.
 • FSI-S-17-4632
  Využití nových materiálů a aditivních technologií v řešení designu zdravotnických pomůcek.
  zahájení: 1.1.2017, ukončení: 31.12.2019
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD.
 • FV 18 - 56
  Využití virtuálních prototypů a experimentálních metod na predikci vibroakustického projevu rovinné desky
  zahájení: 1.4.2018, ukončení: 31.12.2018
  příjemce: Ústav automobilního a dopravního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Roman Zajac
 • FSI-S-17-4506
  Vývoj a aplikace pokročilých optických metod II
  zahájení: 1.1.2017, ukončení: 31.12.2019
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: prof. Ing. Jozef Kaiser, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. RNDr. Jiří Petráček, Dr.
  spoluřešitel: prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. RNDr. Miloslav Ohlídal, CSc.
 • FV 18 - 19
  Vývoj možných způsobů zavádění lokálních zatěžujících účinků do tenkostěnných kompozitních konstrukcí
  zahájení: 1.4.2018, ukončení: 31.12.2018
  příjemce: Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
  hlavní řešitel: Ing. David Sláma
 • FSI-S-17-4144
  Vývoj procesních parametrů technologie Selective laser melting pro výrobu unikátních kovových dílů.
  zahájení: 1.1.2017, ukončení: 31.12.2019
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: doc. Ing. David Paloušek, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Aneta Zatočilová, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Radek Vrána
  spoluřešitel: Ing. Ondřej Červinek
  spoluřešitel: Ing. Jakub Hurník
  spoluřešitel: Ing. Ondřej Vaverka
  spoluřešitel: doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Vít Šreibr
 • FSI-S-17-4428
  Vývoj technologie výroby rychlých magnetoreologických ventilů
  zahájení: 1.1.2017, ukončení: 31.12.2019
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc.
  spoluřešitel: Houssam Mahmoud
  spoluřešitel: Ing. Ondřej Macháček
  spoluřešitel: doc. Ing. Pavel Mazal, CSc.
  spoluřešitel: Ing. Michal Kubík, Ph.D.
 • FSI-S-17-4344
  Vývoj technologie výroby sendvičových prostorových panelů s využitím laserového svařování a hydroformování
  zahájení: 1.1.2017, ukončení: 31.12.2019
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Kamil Podaný, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Eva Peterková, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Michaela Císařová, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jaroslav Kubíček
  spoluřešitel: Ing. Jan Řiháček, Ph.D.
 • FCH/FSI-J-18-5404
  Výzkum řezných nástrojů s aktivní částí z polykrystalického diamantu
  zahájení: 1.1.2018, ukončení: 31.12.2018
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Tomáš Trčka
  spoluřešitel: Ing. Aleš Polzer, Ph.D.
 • FSI-S-16-3717
  Výzkum v oblasti moderních výrobních technologií pro specifické aplikace
  zahájení: 1.1.2016, ukončení: 31.12.2018
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: prof. Ing. Miroslav Píška, CSc.
  spoluřešitel: Ing. Aleš Polzer, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Martin Slaný, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Zdeněk Fiala, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Aleš Jaroš, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Kateřina Mouralová, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Petra Sliwková, Ph.D.
 • FSI-S-16-3686
  Výzkum v oblasti vakuové metalurgie a výroby odlitků ze slitin železa a niklu
  zahájení: 1.1.2016, ukončení: 31.12.2018
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. Ing. Milan Horáček, CSc.
  spoluřešitel: Ing. Václav Kaňa, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Vítězslav Pernica, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Petr Blažík
  spoluřešitel: doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc.
  spoluřešitel: prof. Ing. Ladislav Zemčík, CSc.
 • FSI-S-17-4104
  Výzkum výpočtových a experimentálních metod v oblasti mobilních systémů
  zahájení: 1.1.2017, ukončení: 31.12.2019
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc.
  spoluřešitel: doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Aleš Prokop, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Kamil Řehák, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Pavel Kučera, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Michal Janoušek, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jozef Dlugoš
  spoluřešitel: Ing. Jan Fojtášek
  spoluřešitel: Ing. Milan Drbal
  spoluřešitel: doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc.
 • FCH/FSI-J-18-5342
  Zhodnocení znečištění vodního ekosystému léčivy nejčastěji aplikovanými v České republice.
  zahájení: 1.1.2018, ukončení: 31.12.2018
  příjemce: Fakulta chemická
  hlavní řešitel: Ing. Pavlína Landová
  spoluřešitel: Ing. Josef Bednář, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Lukáš Kokrda
  spoluřešitel: RNDr. Pavel Popela, Ph.D.
 • FSI-S-17-4531
  Zvyšování efektivity modulárních komponent energetických centrál
  zahájení: 1.1.2017, ukončení: 31.12.2019
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Martin Lisý, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Marian Brázdil
  spoluřešitel: Ing. Ladislav Šnajdárek
  spoluřešitel: Ing. Petr Kracík, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Radomír Chýlek
  spoluřešitel: doc. Ing. Jan Fiedler, Dr.
  spoluřešitel: Ing. Ján Poláčik
 • FSI-S-17-4477
  Zvyšování technické vyspělosti výrobních strojů a zařízení
  zahájení: 1.1.2017, ukončení: 31.12.2019
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. František Bradáč, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Miloš Hammer, CSc.
  spoluřešitel: doc. Ing. Radek Knoflíček, Dr.
  spoluřešitel: prof. Ing. Jiří Marek, Dr.
  spoluřešitel: doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Radim Blecha, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Luboš Kotek, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jan Vetiška, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Ondřej Andrš, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jiří Tůma, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jan Šrámek
  spoluřešitel: Ing. Zdeněk Tůma, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jiří Kovář, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Josef Knobloch, M.Sc.
  spoluřešitel: Ing. Kamil Šubrt
  spoluřešitel: Ing. Tomáš Marek
  spoluřešitel: Ing. Petr Kočiš
  spoluřešitel: Ing. Hana Opočenská
  spoluřešitel: Ing. Maria Krbalová, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jiří Kroupa
  spoluřešitel: doc. Ing. Róbert Jankových, CSc.
  spoluřešitel: prof. Ing. Zdeněk Kolíbal, CSc.
  spoluřešitel: doc. Ing. Vladislav Singule, CSc.

Seznam ukončených projektů