Projekty – TAČR

Seznam projektů, jejichž řešení právě probíhá.

 • TE02000032
  Advanced Aerostructures Research Centre
  zahájení: 1.1.2015, ukončení: 31.12.2019
  příjemce: Letecký ústav
  hlavní řešitel: doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D.
 • TH02010204
  Balistické záchranné systémy nové generace pro letouny všeobecného letectví
  zahájení: 1.1.2017, ukončení: 31.12.2019
  příjemce: LÚ-odbor letadlové techniky
  hlavní řešitel: Ing. Robert Popela, Ph.D.
 • TE01020075
  Centrum kompetence - Strojírenská výrobní technika
  zahájení: 1.4.2012, ukončení: 31.12.2019
  příjemce: Fakulta strojní
  spolupříjemce: Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
  hlavní řešitel: prof. Ing. Jaromír Houša, DrSc.
  spoluřešitel: doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D.
 • TH03010012
  Efektivní minimalizace zbytkových napětí rozměrných svařenců
  zahájení: 1.1.2018, ukončení: 31.12.2021
  příjemce: ŽĎAS, a.s.
  spolupříjemce: Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
  hlavní řešitel: prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc.
 • TH02010663
  Elektronický tester tlumení náprav automobilů
  zahájení: 1.1.2017, ukončení: 31.12.2019
  příjemce: Modulartest s.r.o.
  spolupříjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: Ing. Pavel Skuhravý
  spoluřešitel: Ing. Zbyněk Strecker, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc.
  spoluřešitel: doc. Ing. Milan Klapka, Ph.D.
 • TK02020067
  Energeticky nezávislý a soběstačný zdroj tepla z obnovitelných zdrojů pro obce a malé podniky
  zahájení: 1.7.2019, ukončení: 30.6.2022
  příjemce: Energetický ústav
  hlavní řešitel: Ing. Martin Lisý, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Pavel Milčák
 • TJ02000170
  Filtrace nanočástic z 3D tisku pomocí membrán z dutých vláken
  zahájení: 1.5.2019, ukončení: 30.4.2021
  příjemce: Laboratoř přenosu tepla a proudění
  hlavní řešitel: Ing. et Ing. Pavel Bulejko, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc.
 • TJ01000122
  Haptická odezva asistenčních systémů zvyšujících bezpečnost v letectví
  zahájení: 1.1.2018, ukončení: 31.12.2019
  příjemce: Letecký ústav
  hlavní řešitel: Ing. Pavel Zikmund, Ph.D.
  spoluřešitel: Bc. Michaela Horpatzká
  spoluřešitel: Ing. Nina Kramerová
  spoluřešitel: doc. Ing. Jiří Hlinka, Ph.D.
 • TH02010072
  JET - Ověření spolehlivosti výsuvného pomocného systému s proudovým motorem pro vysokovýkonný kluzák
  zahájení: 1.11.2016, ukončení: 31.10.2020
  příjemce: HPH spol. sr.o.
  spolupříjemce: Letecký ústav
  hlavní řešitel: Martin Pekař
  spoluřešitel: doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D.
 • TH04030267
  Kombinovaný kotel na spalování pelet a uhlí o výkonu 100-200 kW
  zahájení: 1.3.2019, ukončení: 30.4.2022
  příjemce: EKOGALVA s.r.o.
  spolupříjemce: Energetický ústav
  hlavní řešitel: Ing. Martin Lisý, Ph.D.
 • TH02020141
  Kombinovaný nízkoemisní hořák pro spalování nestandardizovaných plynných a kapalných paliv
  zahájení: 1.1.2017, ukončení: 31.12.2019
  příjemce: PBS POWER EQUIPMENT, s.r.o.
  spolupříjemce: Ústav procesního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Karel Pléha
  spoluřešitel: Ing. Igor Hudák, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Tomáš Juřena, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Pavel Skryja, Ph.D.
 • TJ01000254
  Membránová destilace pomocí polymerních dutých vláken
  zahájení: 1.1.2018, ukončení: 31.12.2019
  příjemce: Laboratoř přenosu tepla a proudění
  hlavní řešitel: Ing. Tereza Brožová, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jan Komínek, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Erik Bartuli, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. Ing. Miroslav Raudenský, CSc.
 • TH03010422
  Mobilní aparatura pro detekci vad pneumatických systémů
  zahájení: 1.1.2018, ukončení: 31.12.2020
  příjemce: Poličské strojírny, a.s.
  spolupříjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: doc. Ing. Pavel Mazal, CSc.
 • TH02030260
  Modulární spalovací technologie pro spalování alternativních paliv
  zahájení: 1.11.2016, ukončení: 31.12.2019
  příjemce: GEMOS CZ, spol. s r.o.
  spolupříjemce: EÚ-odbor energetického inženýrství
  hlavní řešitel: ing. Bořivoj Pražský
  spoluřešitel: Ing. Martin Lisý, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.
 • TH03010211
  MoLiS
  zahájení: 1.1.2018, ukončení: 31.12.2020
  příjemce: TRANSCON ELECTRONIC SYSTEMS, spol. s r.o.
  spolupříjemce: Letecký ústav
  hlavní řešitel: Ing. Jiří Chlebek, Ph.D.
  spoluřešitel: JUDr. Jaromír Hammer
 • TN01000026
  Národní centrum kompetence Josefa Božka pro pozemní dopravní prostředky
  zahájení: 1.6.2018, ukončení: 31.12.2020
  příjemce: České vysoké učení technické v Praze
  spolupříjemce: NETME Centre
  hlavní řešitel: prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc.
 • TN01000071
  Národní centrum kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství
  zahájení: 1.1.2019, ukončení: 31.12.2020
  příjemce: Ústav konstruování
  příjemce: NETME Centre
  hlavní řešitel: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Ondřej Vítek, Ph.D.
 • TN01000029
  Národní centrum kompetence pro letectví a kosmonautiku
  zahájení: 1.1.2019, ukončení: 31.12.2020
  příjemce: NETME Centre
  hlavní řešitel: doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D.
 • TN01000007
  Národní centrum pro energetiku
  zahájení: 1.1.2019, ukončení: 31.12.2020
  příjemce: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
  spolupříjemce: NETME Centre
  hlavní řešitel: prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c.
 • TN01000015
  NCK STROJÍRENSTVÍ
  zahájení: 1.1.2019, ukončení: 31.12.2020
  příjemce: VÚTS, a.s.
  příjemce: Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
  příjemce: VÚTS, a.s.
  spolupříjemce: NETME Centre
  spolupříjemce: Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
  hlavní řešitel: doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D.
 • TH04030198
  Odstraňování amoniaku z fugátu bioplynových stanic pomocí membránového kontaktoru.
  zahájení: 1.1.2019, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: MVB OPAVA CZ s.r.o.
  spolupříjemce: Laboratoř přenosu tepla a proudění
  hlavní řešitel: prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc.
 • TE01020233
  Platforma pokročilých mikroskopických a spektroskopických technik pro nano a mikrotechnologie Platforma pokročilých mikroskopických a spektroskopických technik pro nano a mikrotechnologie
  zahájení: 1.3.2012, ukončení: 31.12.2019
  příjemce: Ústav fyzikálního inženýrství
  hlavní řešitel: prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc.
 • TJ02000253
  Plně polymerní mikro membránová destilace založená na extrémně tenkých kapilárách
  zahájení: 1.5.2019, ukončení: 30.4.2021
  příjemce: Laboratoř přenosu tepla a proudění
  hlavní řešitel: Ing. Tereza Kroulíková
 • TH04020045
  Potlačení nežádoucích projevů vstupní recirkulace u vysokokapacitních chladících čerpadel
  zahájení: 1.1.2019, ukončení: 31.12.2021
  příjemce: SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o.
  spolupříjemce: Energetický ústav
  hlavní řešitel: doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.
  hlavní řešitel: prof. Ing. František Pochylý, CSc.
 • TH04010034
  Prediktivní systém ochrany trolejových vedení proti extrémním klimatickým podmínkám
  zahájení: 1.1.2019, ukončení: 30.6.2022
  příjemce: TRIBOTEC, spol. s r.o.
  spolupříjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.
 • TIRSMZP719
  Prognózování produkce odpadů a stanovení složení komunálního odpadu
  zahájení: 1.10.2018, ukončení: 28.2.2022
  příjemce: Ústav procesního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Martin Pavlas, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Radovan Šomplák, Ph.D.
  spoluřešitel: RNDr. Pavel Popela, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jan Roupec, Ph.D.
 • TH02010725
  Převodové ústrojí pro vysokorychlostní lokomotivy
  zahájení: 1.1.2017, ukončení: 31.12.2019
  příjemce: IG Watteeuw ČR, s.r.o.
  spolupříjemce: ÚADI-odbor spalovacích motorů
  hlavní řešitel: Ing. David Krpalek, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Lubomír Drápal
  spoluřešitel: Ing. Kamil Řehák, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc.
  spoluřešitel: Ing. Aleš Prokop, Ph.D.
 • TJ01000331
  Redukce koncentrace jemných částic ve spalinách malých zdrojů s využitím aktivní teplotní stabilizace
  zahájení: 1.1.2018, ukončení: 31.12.2019
  příjemce: Ústav soudního inženýrství
  spolupříjemce: Energetický ústav
  hlavní řešitel: Ing. Barbora Schüllerová, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Ján Poláčik
 • TH02010205
  Rotační aktuátor pro vesmírné aplikace
  zahájení: 1.1.2017, ukončení: 31.12.2019
  příjemce: Honeywell International, s.r.o.
  spolupříjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Petr Šperka, Ph.D.
 • TH03010183
  Specifické spojky s prodlouženou životností pro převodová ústrojí kolejových vozidel
  zahájení: 1.1.2018, ukončení: 31.12.2021
  příjemce: IG Watteeuw ČR, s.r.o.
  spolupříjemce: Ústav automobilního a dopravního inženýrství
  hlavní řešitel: prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc.
  spoluřešitel: Ing. Lubomír Drápal
  spoluřešitel: Ing. Kamil Řehák, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Pavel Skácel, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Aleš Prokop, Ph.D.
 • TN01000029/01
  Správní, projektové a administrativní zabezpečení NCK
  zahájení: 1.1.2019, ukončení: 31.12.2020
  příjemce: NETME Centre
  hlavní řešitel: Ing. Petra Havránková
  hlavní řešitel: doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D.
 • TH010010001
  Strašně zajímavé téma
  zahájení: 1.1.2020, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Oddělení podpory projektů
  hlavní řešitel: Mgr. Ivana Lipenská
 • TH04010031
  Tepelné výměníky s dutými polymerními vlákny pro automobilový průmysl
  zahájení: 1.1.2019, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Laboratoř přenosu tepla a proudění
  hlavní řešitel: prof. Ing. Miroslav Raudenský, CSc.
 • TH02030120
  Termické zpracování zbytků po suché fermentaci
  zahájení: 1.1.2017, ukončení: 29.2.2020
  příjemce: TRENDEX NOVA a.s.
  spolupříjemce: EÚ-odbor energetického inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. petr novák
  spoluřešitel: Ing. Martin Lisý, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.
 • TJ02000028
  TheMaSyC - Thermal Management Systems and Components - Sysmém pro tepelný management elektrických vozidel a testování jeho komponent
  zahájení: 1.3.2019, ukončení: 28.2.2021
  příjemce: Energetický ústav
  hlavní řešitel: Ing. Barbora Kopečková
  spoluřešitel: Bc. Ing. Jan Fišer, Ph.D.
 • TH03010434
  TL-5000
  zahájení: 1.1.2018, ukončení: 31.12.2021
  příjemce: TL-ULTRALIGHT s.r.o.
  spolupříjemce: Letecký ústav
  hlavní řešitel: doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D.
 • TJ02000311
  Vývoj energeticky úsporného a výkonného generátoru pro elektroerozivní hloubičku
  zahájení: 1.4.2019, ukončení: 31.3.2021
  příjemce: Ústav strojírenské technologie
  hlavní řešitel: Ing. Kateřina Mouralová, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Josef Bednář, Ph.D.
 • TH02020109
  Vývoj jednotky pro zahušťování digestátu z bioplynových stanic
  zahájení: 1.1.2017, ukončení: 31.12.2019
  příjemce: Ústav procesního inženýrství
  hlavní řešitel: doc. Ing. Vítězslav Máša, Ph.D.
  spoluřešitel: Mgr. Ing. Marek Vondra, Ph.D.
 • TJ01000268
  Vývoj optického systému pro automatizované měření rotačních výkovků
  zahájení: 1.1.2018, ukončení: 31.12.2019
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: Ing. Aneta Zatočilová, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jakub Hurník
  spoluřešitel: prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc.
 • TJ01000354
  Vývoj procesních parametrů aditivní výroby vysoce plněných odpadních termoplastů
  zahájení: 1.1.2018, ukončení: 31.12.2019
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: Ing. David Škaroupka, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Petr Krejčiřík
  spoluřešitel: Ing. Lenka Klakurková, Ph.D.
 • TJ01000033
  Vývoj prostředků pro snižování vibrací a hluku turbodmychadel
  zahájení: 1.1.2018, ukončení: 31.12.2019
  příjemce: Ústav automobilního a dopravního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Jozef Dlugoš, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D.
 • TJ01000427
  Vývoj stacionární jednotky pro snížení hluku z kolejové dopravy
  zahájení: 1.1.2018, ukončení: 31.12.2019
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: Ing. Radovan Galas, Ph.D.
  hlavní řešitel: Ing. Lucie Zemanová
  spoluřešitel: Risha Rufaqua, MSc, MBA
  spoluřešitel: Ing. Milan Omasta, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Daniel Kvarda
 • TH02020032
  Vývoj technologie pro čištění a úpravu syntézních plynů
  zahájení: 1.1.2017, ukončení: 31.12.2019
  příjemce: EÚ-odbor energetického inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Martin Lisý, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.
 • TH02010514
  Vývoj technologie 3D tisku pro vybrané materiály a topologická optimalizace komponent pro letecký průmysl
  zahájení: 1.1.2017, ukončení: 31.12.2019
  příjemce: Honeywell International, s.r.o.
  spolupříjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: Ing. Kateřina Dočekalová, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. David Paloušek, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D.
 • TK02020087
  Vývoj teplovodního kotle a nízkoemisního hořáku
  zahájení: 1.7.2019, ukončení: 30.6.2022
  příjemce: Ústav procesního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Pavel Skryja, Ph.D.
 • TH02020025
  Výzkum a vývoj automatického kotle na spalování biomasy
  zahájení: 1.11.2016, ukončení: 31.12.2019
  příjemce: EKOGALVA s.r.o.
  spolupříjemce: EÚ-odbor energetického inženýrství
  hlavní řešitel: František Kudrna
  spoluřešitel: doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. David Jecha, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Martin Lisý, Ph.D.
 • TH02010306
  Výzkum a vývoj konstrukce a technologie nové generace axiálních soudečkových ložisek
  zahájení: 1.1.2017, ukončení: 31.3.2020
  příjemce: ZKL,a.s.
  spolupříjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: doc. Ing. Pavel Mazal, CSc.
  spoluřešitel: prof. Ing. Jiří Švejcar, CSc.
 • TH02020445
  Výzkum a vývoj nové technologie výroby tvarově složitých a tenkostěnných součástí využívaných v hydroenergetice
  zahájení: 1.1.2017, ukončení: 31.12.2019
  příjemce: VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.
  spolupříjemce: ÚST-odbor slévárenství
  hlavní řešitel: doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Václav Kaňa, Ph.D.
 • TH02020076
  Výzkum a vývoj odlévání a svařování masivních odlitků z duplexních ocelí
  zahájení: 1.1.2017, ukončení: 31.12.2020
  příjemce: ÚST-odbor slévárenství
  hlavní řešitel: doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Václav Kaňa, Ph.D.
 • TH03010208
  Výzkum a vývoj robotizovaných přístrojů pro balistickou zkušebnu
  zahájení: 1.1.2018, ukončení: 31.12.2021
  příjemce: Prototypa ZM, s.r.o.
  spolupříjemce: Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
  hlavní řešitel: doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D.
 • TK01020168
  Výzkum a vývoj vodou chlazeného vibračního roštu
  zahájení: 1.7.2018, ukončení: 30.6.2020
  příjemce: První brněnská strojírna, a.s.
  spolupříjemce: Energetický ústav
  hlavní řešitel: doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.
 • TH03010172
  Výzkum a vývoj 3D tiskárny pro použití ve stavebnictví
  zahájení: 1.1.2018, ukončení: 31.12.2020
  příjemce: VIA ALTA a.s.
  spolupříjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: doc. Ing. David Paloušek, Ph.D.
 • TH02020705
  Výzkum kmitání lopatek vodní turbíny s ohledem na poskytnutí rozšířeného pásma regulace pro zajištění stability a bezpečnosti energetické soustavy
  zahájení: 1.1.2017, ukončení: 31.12.2019
  příjemce: ČKD Blansko Engineering, a.s.
  spolupříjemce: EÚ-odbor fluidního inženýrství Viktora Kaplana
  hlavní řešitel: Ing. Aleš Skoták, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. Ing. František Pochylý, CSc.
  spoluřešitel: doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D.
 • TE02000232
  Výzkumné centrum speciálních rotačních strojů
  zahájení: 1.4.2014, ukončení: 31.12.2019
  příjemce: NeTME - divize mechatroniky
  hlavní řešitel: doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc.
  spoluřešitel: doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D.
 • TH03020426
  Zvýšení únosnosti axiálního ložiska
  zahájení: 1.1.2018, ukončení: 1.3.2021
  příjemce: PBS Turbo s.r.o.
  spolupříjemce: Ústav automobilního a dopravního inženýrství
  hlavní řešitel: doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D.
 • TN01000071/02
  02_DP_FSI NETME
  zahájení: 1.2.2019, ukončení: 31.12.2020
  příjemce: NETME Centre
  spolupříjemce: Ústav materiálových věd a inženýrství
  spolupříjemce: Ústav konstruování
  spolupříjemce: Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
  spolupříjemce: NCK MESTEC - sekce konstruování
  spolupříjemce: NCK MESTEC - sekce pokročilých materiálů
  spolupříjemce: NCK MESTEC - výrobní stroje a robotika
  spolupříjemce: Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
  spolupříjemce: NCK MESTEC - sekce mechaniky těles a mechatroniky
  hlavní řešitel: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Vít Jan, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
  spoluřešitel: doc. Ing. David Paloušek, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Ondřej Vítek, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Petr Svoboda, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. Dr. Ing. Jiří Marek, Ph.D., DBA
  spoluřešitel: doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D.
 • TN01000029/03
  03_DP_Autopilot
  zahájení: 1.1.2019, ukončení: 31.12.2020
  příjemce: Letecký ústav
  hlavní řešitel: doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D.
 • TN01000071/03
  03_DP_FEKT
  zahájení: 1.2.2019, ukončení: 31.12.2020
  příjemce: NETME Centre
  spolupříjemce: NCK MESTEC - sekce mechaniky těles a mechatroniky
  hlavní řešitel: doc. Ing. Ondřej Vítek, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Petr Procházka, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc.
  spoluřešitel: doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D.
 • TN01000071/04
  04_DP_FS ČVUT
  zahájení: 1.2.2019, ukončení: 31.12.2020
  příjemce: NETME Centre
  spolupříjemce: Ústav konstruování
  spolupříjemce: NCK MESTEC - sekce konstruování
  hlavní řešitel: doc. Ing. Milan Klapka, Ph.D.
 • TN01000029/04
  04_DP_RADEC
  zahájení: 1.3.2019, ukončení: 31.12.2020
  příjemce: Energetický ústav
  příjemce: Letecký ústav
  spolupříjemce: Energetický ústav
  hlavní řešitel: doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D.
  hlavní řešitel: doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc.
 • TN01000029/05
  05_DP_DOE SCAM
  zahájení: 1.4.2019, ukončení: 31.12.2020
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.
 • TN01000071/05
  05_DP_FCHT VŠCHT
  zahájení: 1.2.2019, ukončení: 31.12.2020
  příjemce: NETME Centre
  spolupříjemce: Ústav konstruování
  spolupříjemce: NCK MESTEC - sekce konstruování
  hlavní řešitel: doc. Ing. David Paloušek, Ph.D.
 • TN01000071/06
  06_DP_ÚFM
  zahájení: 1.2.2019, ukončení: 31.12.2020
  příjemce: NETME Centre
  spolupříjemce: Ústav materiálových věd a inženýrství
  spolupříjemce: NCK MESTEC - sekce pokročilých materiálů
  hlavní řešitel: prof. RNDr. Karel Maca, Dr.
 • TN01000071/07
  07_DP_VŠB-TUO
  zahájení: 1.2.2019, ukončení: 31.12.2020
  příjemce: NETME Centre
  spolupříjemce: Ústav materiálových věd a inženýrství
  spolupříjemce: NCK MESTEC - sekce pokročilých materiálů
  hlavní řešitel: Ing. Libor Válka, CSc.
 • TN01000071/08
  08_DP_VŠB-TUO
  zahájení: 1.2.2019, ukončení: 31.12.2020
  příjemce: NETME Centre
  spolupříjemce: NCK MESTEC - sekce konstruování
  spolupříjemce: Ústav konstruování
  spolupříjemce: Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
  hlavní řešitel: doc. Ing. David Paloušek, Ph.D.
  hlavní řešitel: prof. Dr. Ing. Jiří Marek, Ph.D., DBA
 • TN01000071/09
  09_DP_VŠB-TUO
  zahájení: 1.2.2019, ukončení: 31.12.2020
  příjemce: NETME Centre
  spolupříjemce: Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
  spolupříjemce: NCK MESTEC - výrobní stroje a robotika
  hlavní řešitel: prof. Dr. Ing. Jiří Marek, Ph.D., DBA

Seznam ukončených projektů