Habilitační řízení

Jméno :    RNDr. Dalibor CIPRIAN, Ph.D.
Obor : Aplikovaná fyzika
Záznam řízení
Publikační činnost uchazeče

Jméno :    Ing. Stanislav POLZER, Ph.D.
Obor : Aplikovaná mechanika
Záznam řízení
Publikační činnost uchazeče

Jméno :    Ing. Jan ROUPEC, Ph.D.
Obor : Konstrukční a procesní inženýrství
Záznam řízení
Publikační činnost uchazeče

Jméno :    Mgr. Petr VAŠÍK, Ph.D.
Obor : Aplikovaná matematika
Záznam řízení
Publikační činnost uchazeče

Zobrazit ukončená řízení