Habilitační řízení

Jméno :    RNDr. Dalibor CIPRIAN, Ph.D.
Obor : Aplikovaná fyzika
Záznam řízení
Publikační činnost uchazeče

Jméno :    Mgr. Irena HINTERLEITNER, Ph.D.
Obor : Aplikovaná matematika
Záznam řízení
Publikační činnost uchazeče

Jméno :    Ing. Milan KLAPKA, Ph.D.
Obor : Konstrukční a procesní inženýrství
Záznam řízení
Publikační činnost uchazeče

Jméno :    Ing. Miroslav KOLÍBAL, Ph.D.
Obor : Aplikovaná fyzika
Záznam řízení
Publikační činnost uchazeče

Jméno :    Ing. Vítězslav MÁŠA, Ph.D.
Obor : Konstrukční a procesní inženýrství
Záznam řízení
Publikační činnost uchazeče

Jméno :    Ing. Jan ROUPEC, Ph.D.
Obor : Konstrukční a procesní inženýrství
Záznam řízení
Publikační činnost uchazeče

Jméno :    Mgr. Petr VAŠÍK, Ph.D.
Obor : Aplikovaná matematika
Záznam řízení
Publikační činnost uchazeče

Zobrazit ukončená řízení