Habilitační řízení

Jméno :    Ing. Miroslav BARTOŠÍK, Ph.D.
Obor : Aplikovaná fyzika
Záznam řízení
Publikační činnost uchazeče

Jméno :    Ing. Stanislava FINTOVÁ, Ph.D.
Obor : Materiálové vědy a inženýrství
Záznam řízení
Publikační činnost uchazeče

Jméno :    RNDr. Jiří KLAŠKA, Dr.
Obor : Aplikovaná matematika
Záznam řízení
Publikační činnost uchazeče

Jméno :    Ing. Pavel KUČERA, Ph.D.
Obor : Konstrukční a procesní inženýrství
Záznam řízení
Publikační činnost uchazeče

Jméno :    Ing. Petr NEUGEBAUER, Ph.D.
Obor : Aplikovaná fyzika
Záznam řízení
Publikační činnost uchazeče

Zobrazit ukončená řízení