Profesorská jmenovací řízení

Jméno :    doc. Ing. Jan JEDELSKÝ, Ph.D.
Obor : Konstrukční a procesní inženýrství
Záznam řízení
Publikační činnost uchazeče

Jméno :    doc. Ing. Pavel NOVOTNÝ, Ph.D.
Obor : Konstrukční a procesní inženýrství
Záznam řízení
Publikační činnost uchazeče

Zobrazit ukončená řízení