doc. Ing. Pavel NOVOTNÝ, Ph.D.

Akademická kvalifikace

Profesorské jmenovací řízení

Obor habilitace :
Konstrukční a procesní inženýrství

Pracoviště uchazeče v době konání řízení :
Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně

Datum zahájení :
1. 9. 2017

Návrhová komise :

Předseda
prof. Ing. Jan Macek, DrSc. (FS ČVUT v Praze)

Členové
prof. Ing. Jindřich PETRUŠKA, CSc. (ÚMTMB FSI VUT v Brně)
prof. Ing. Marián POLÓNI, CSc. (SjF STU v Bratislave)
prof. Ing. Celestýn SCHOLZ, Ph.D. (FS TU Liberec)
prof. Ing. Jaroslav ZAPOMĚL, DrSc. (FS VŠB-TU Ostrava)

Název přednášky :

Datum zasedání VR fakulty :

Datum zasedání VR VUT :

Stav řízení :
posuzování hodnotící komisí