doc. Ing. Jan JEDELSKÝ, Ph.D.

Akademická kvalifikace

Profesorské jmenovací řízení

Obor habilitace :
Konstrukční a procesní inženýrství

Pracoviště uchazeče v době konání řízení :
Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně

Datum zahájení :
2. 5. 2018

Návrhová komise :

Předseda
prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (FSI VUT v Brně)

Členové
prof. Ing. Jozef JANDAČKA, PhD. (SjF ŽU v Žilině)
prof. Ing. Václav KOPECKÝ, CSc. (FMIMS TU v Liberci)
prof. Ing. Václav URUBA, CSc. (FST ZČU v Plzni)
prof. Ing. Tomáš VAMPOLA, Ph.D. (FS ČVUT v Praze)

Název přednášky :
Rozstřik kapalin - současné přístupy a metody ve výzkumu, charakterizaci a návrhu tlakových vířivých trysek

Datum zasedání VR fakulty :
17. 10. 2018

Datum zasedání VR VUT :
23. 11. 2018

Stav řízení :
doporučeno vědeckou radou VUT, předloženo MŠMT