Vědecká rada

Předseda

doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D.

Externí členové

doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.
Fakulta strojní VŠB-TU Ostrava

doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta MU Brno

prof. Ing. Jan Macek, DrSc. FEng.
Fakulta strojní ČVUT v Praze

doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc.
ŠKODA AUTO a.s.

Ing. Milan Macholán
předseda představenstva a generální ředitel PBS Velká Bíteš, a.s.

prof. Ing. Ľudovít Parilák, CSc.
ředitel Železiarne Podbrezová Výskumno-vývojové centrum s.r.o.

prof. RNDr. Jan Picek, CSc.
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, TU v Liberci

prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc.
Fakulta informatiky a informačných technológií, STU v Bratislave

Ing. Jiří Rosenfeld, CSc.
předseda představenstva a generální ředitel Slováckých strojíren, a.s.

prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.
Fakulta strojní ČVUT v Praze

prof. Ing. Stanislav Veselý, CSc.
generální manažer EKOL, s.r.o.

prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D.
Ústav přístrojové techniky AV ČR Brno

Interní členové

doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D.
Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky

prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
Ústav materiálových věd a inženýrství

prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc., dr. h. c.
Ústav matematiky

prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc.
Ústav matematiky

prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.
Ústav konstruování

doc. Ing. Jiří Hlinka, Ph.D.
Letecký ústav

prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D.
Ústav fyzikálního inženýrství

doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D.
Letecký ústav

prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc.
Ústav mechaniky těles, biomechaniky a mechatroniky

prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D.
Ústav konstruování

prof. RNDr. Karel Maca, Dr.
Ústav materiálových věd a inženýrství

doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.
Ústav informatiky a automatizace

prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc.
Ústav mechaniky těles, biomechaniky a mechatroniky

prof. Ing. Miroslav Píška, CSc.
Ústav strojírenské technologie

prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc.
Ústav automobilního a dopravního inženýrství

prof. Ing. František Pochylý, CSc.
Energetický ústav

prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c.
Ústav procesního a ekologického inženýrství

prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., dr. h. c.
Rektor VUT

prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc.
Ústav fyzikálního inženýrství

prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D.
Energetický ústav

Termíny zasedání VR v roce 2017

1. březen 2017 (středa)
26. duben 2017 (středa)
18. říjen 2017 (středa)
29. listopad 2017 (středa)