Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně je moderní a prakticky orientovaná vzdělávací a vědeckovýzkumná instituce. Poskytuje svým studentům kvalitní vzdělání a dobrou perspektivu při uplatnění na trhu práce.

Více informací

VOLBY
do AS VUT a AS FSI
na funkční období
2014–2017