Cena průmyslového podniku 2018

Ve středu 28. června proběhlo na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně vyhodnocení již třetího ročníku soutěže Cena průmyslového podniku.

Cena průmyslového podniku je ocenění pro excelentní bakalářské a diplomové práce na FSI firmou. Cílem soutěže je motivovat studenty k vypracování vysoce kvalitních závěrečných prací s inovativním řešením a umožnit firmám přístup k talentovaným a motivovaným studentům již v průběhu studia.

Do soutěže byly nejlepší závěrečné práce nominovány státnicovými komisemi. Autoři nominovaných prací byli požádáni o přípravu posteru, pomocí kterého svou závěrečnou práci prezentovali členům hodnotící komise. Komisi tvořili zástupci FSI a průmyslových partnerů: ENVITES, spol. s r.o., Honeywell, spol. s r.o., První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s., Robert Bosch, spol. s r.o., Slovácké strojírny, a.s., ŽĎAS, a.s.

Oceněno bylo nakonec 12 bakalářských a 18 diplomových prací. Ceny budou autorům předány během červencových promocí.


Fotogalerie


Partneři soutěže:

ENVITES, spol. s r.o.
Honeywell, spol. s r.o.
První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.
Robert Bosch, spol. s r.o.
Slovácké strojírny, a.s.
ŽĎAS, a.s.

Kateřina Růžičková, 2. 7. 2018