Ústav fyzikálního inženýrství

 telefon*místnost
* předvolba: +420 541 14...., GSM O2: +420 726 81...., GSM T-Mobile: +420 604 07....
 
Ředitel ústavu
prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. 2707 A2/511
Zástupce ředitele
prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. 2820 A2/501
Tajemník ústavu
Ing. Jakub Zlámal, Ph.D. 2788 A2/504
Sekretářka
Dana Chatrná 2821 A2/502
Ekonomicko správní pracovník
Věra Melkesová 2823 A2/503
Odborný asistent
Ing. Petr Bouchal, Ph.D.    
Ing. Zbyněk Dostál, Ph.D.   A2/210
Mgr. Vlastimil Křápek, Ph.D.    
Ing. Michal Kvapil, Ph.D.   A3/612b
Ing. Jan Novotný, Ph.D.   A2/519C
Ing. Josef Polčák, Ph.D. 2814 A2/705
Ing. David Prochazka, Ph.D.    
Ing. Petr Řehák, Ph.D. 2812 A3/604
Ing. Mgr. Tomáš Šamořil, Ph.D.    
Ing. Vojtěch Uhlíř, Ph.D.   A5/209
Ing. Tomáš Zikmund, Ph.D.    
Asistent
Ing. Petr Dvořák   A3/602
Ing. Filip Ligmajer   A3/612b
Technický pracovník
Ing. Zoltán Édes    
Ing. Oto Lipovský 2834 A2/514
Ing. Zuzana Lišková, Ph.D.   A2/706
Ing. Michal Pavera, Ph.D.    
Mgr. Jitka Strouhalová    
prof. Dr. Peter Varga, dr. h. c.    
Mgr. Alena Vojkůvková    
Pracovník
Vítězslav Duma 2784 A2/216
Václav Kovář    
Bruno Sedláček 2784 A2/216
 

Odbor optiky a přesné mechaniky - 13221

Vedoucí odboru
prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. 2795 A2/209
Profesor
prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. 2795 A2/209
prof. Ing. Jozef Kaiser, Ph.D. 2846 A2/204
prof. RNDr. Jiří Komrska, CSc. 2826 A2/208
prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. 2820 A2/501
prof. RNDr. Miloslav Ohlídal, CSc. 2831 A2/205
prof. RNDr. Jiří Petráček, Dr. 2764 A2/207
Odborný asistent
Ing. Martin Antoš, Ph.D. 2778 A2/206
Asistent
Ing. Hana Uhlířová, Ph.D. 2833 A2/210
Pracovník
Jaroslav Fukal 2767 A2/220
 

Odbor fyziky pevných látek a povrchů - 13222

Vedoucí odboru
prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. 2707 A2/511
Profesor
prof. RNDr. Petr Dub, CSc. 2708 A2/513
prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. 2788 A2/504
prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. 2848 A2/508
prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. 2707 A2/511
Docent
doc. Ing. Radek Kalousek, Ph.D. 2848 A2/508
Odborný asistent
Ing. Petr Bábor, Ph.D. 2783 A2/509
Ing. Miroslav Bartošík, Ph.D. 2814 A2/705
doc. Ing. Jan Čechal, Ph.D. 2810 A5/209
RNDr. Libuše Dittrichová, Dr. 2829 A2/510
doc. Ing. Miroslav Kolíbal, Ph.D. 2813 A2/703
doc. Ing. Stanislav Průša, Ph.D. 2832 A2/512
Ing. Michal Urbánek, Ph.D. 2832 A2/512
Ing. Stanislav Voborný, Ph.D. 2783 A2/509
Ing. Jakub Zlámal, Ph.D. 2788 A2/504
Asistent
Ing. Jindřich Mach, Ph.D. 2813 A2/703
Ing. Zdeněk Nováček, Ph.D. 2811 A2/701
Ing. Michal Potoček, Ph.D. 2814 A2/705
Technický pracovník
RNDr. Alois Nebojsa 2851 A2/518a
 

Odbor mikromechaniky materiálů a technické akustiky - 13223

Vedoucí odboru
prof. RNDr. Pavel Šandera, CSc. 2824 A2/505
Profesor
prof. RNDr. Jaroslav Pokluda, CSc. 2827 A2/507
prof. RNDr. Pavel Šandera, CSc. 2824 A2/505
Docent
doc. Mgr. Miroslav Černý, Ph.D. 2709 A2/506
doc. RNDr. Miroslav Doložílek, CSc. 2834 A2/514
Odborný asistent
RNDr. Anna Ryndová, Ph.D. 2825 A2/506
Ing. Karel Slámečka, Ph.D. 2812 A2/702
 

Interní doktorandi

Ing. Viktor Badin A2/504
Ing. Jana Damková  
Ing. Roman Jíra  
Ing. Tadeáš Maňka  
Ing. Tomáš Musálek  
Ing. David Nezval  
Mgr. Michal Petrov  
Ing. Minh Tuan Pham  
Ing. Jakub Piastek  
Ing. Tomáš Pikálek  
Pejman Shayanfard  
Ing. Mgr. Radim Skoupý  
Mgr. Vojtěch Svak  
Ing. Štěpán Šustek A2/218
Ing. Vojtěch Švarc