Ústav automatizace a informatiky

 telefon*místnost
* předvolba: +420 541 14...., GSM O2: +420 726 81...., GSM T-Mobile: +420 604 07....
 
Ředitel ústavu
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. 2298 A1/0618
Tajemník ústavu
Ing. František Vdoleček, CSc. 2202 A1/0619
Tajemník pro pedagogickou činnost
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. 3342 A4/713
Asistentka ředitele
Martina Lemonová 3334 A1/0618
 

Odbor automatizace – 13461

Docent
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. 2206 A1/0620
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. 2299 A1/0621
doc. Ing. Simeon Simeonov, CSc.    
doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. 2207 A1/0622
Odborný asistent
Ing. Olga Davidová, Ph.D. 2203 A1/0620
Mgr. Monika Dosoudilová, Ph.D. 2563 A1/0626
Ing. Pavel Houška, Ph.D. 2291 B3/406
Ing. Tomáš Marada, Ph.D. 2321 B3/312
Ing. František Vdoleček, CSc. 2114 A1/0619
Asistent
Ing. Ivana Hromková, Ph.D.    
 

Odbor aplikované informatiky – 13462

Vedoucí odboru
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. 2298 A1/0618
Profesor
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. 2294 A1/0637
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. 3332 A1/0640
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. 3341 A1/0623
Docent
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. 3331 A1/0627
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. 2288 A3/720
Odborný asistent
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. 3342 A4/713
Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. 4920 D5/421
Ing. Daniel Zuth, Ph.D. 2435 A1/0637
Asistent
Ing. Jitka Pavlíková 3351 A4/713
Technický pracovník
Ing. et Ing. Stanislav Lang    
Ing. Petr Šoustek    
Pracovník
Bc. Ladislav Dobrovský   A3/729
 

Odbor počítačových sítí – 13463

Vedoucí odboru
Ing. Pavel Heriban, Ph.D. 5000 A4/703
Odborný asistent
Ing. Jan Roupec, Ph.D. 3346 A4/702
Technický pracovník
Ing. Pavel Heriban, Ph.D. 5000 A4/703
 

Interní doktorandi

Ing. Tomáš Hůlka A4/203
Ing. Lukáš Junek  
Ing. Antonín Michl A1/0628
Ing. Jan Müller  
Ing. Roman Parák A4/203
Ing. Tomáš Tonhajzer