Děkanát

  telefon* místnost
* předvolba: +420 541 14...., GSM O2: +420 726 81...., GSM T-Mobile: +420 604 07....
 
Tajemník fakulty
Ing. Petr Tesař 3315
fax: 2222
A1/0304
 

Správní oddělení – 13901

Sekretariát děkana
Ludmila Cvrkalová 2169
fax: 2222
A1/0303
Právní záležitosti a projektové smlouvy
Ing. Zdeňka Gistrová 2216 A1/0318
Mgr. Oxana Rudá 3359 A1/0329
Systémový integrátor
Ing. Pavel Miček, Ph.D. 2146 A3/702
Podatelna
Kamila Vysoudilová 2132 A1/0224
Řidič
Martin Janoš 2131 A1/0324
 

Areálová knihovna – 13902

Vedoucí, nákup publikací a e-zdrojů
Mgr. Oldřiška Šepelová 2172 A4/213
Katalogizace, web knihovny, databáze ČSN norem
Mgr. Martina Drabantová 2183 A4/213
Meziknihovní výpůjční služba, výměna publikaci
Simona Havlíčková 2183 A4/213
Lektorka
Časopisy, závěrečné práce, tutorka informačního vzdělávání, individuální konzultace
Michaela Zdráhalová 2183 A4/213
Knihovna: e-mail lib@fme.vutbr.cz
 

Studijní oddělení – 13903

Vedoucí oddělení, celoživotní vzdělávání a kurzy CŽV, závěrečné práce BS a NMS
Ludmila Mikšová 2140 A1/0223
Přijímací řízení do BS, průkazy studentů, vydávání revalidačních známek, rezervace děkanátních místností
Lenka Řiháčková 2135 A1/0228
Přijímací řízení do NMS, 1. roč. BS – obor Základy strojního inženýrství
Lucie Křivánková 2141 A1/0226
I. stupeň studia
BS – profesní obory (prezenční i kombinovaná forma), 1. roč. BS Aplikované vědy v inženýrství
Jiřina Brožíková, DiS. 2133 A1/0227
2. a 3. roč. BS Aplikované vědy v inženýrství, 2. a 3. roč. BS Základy strojního inženýrství
Jitka Ježková 2142 A1/0221
II. stupeň studia
NMS Aplikované vědy v inženýrství, Industrial Engineering; zahraniční mobility studentů
Bc. Alena Cupáková 2134 A1/0220
NMS Strojní inženýrství, Výrobní systémy
Brigita Rohovská 2147 A1/0219
Doktorské studium, přijímací řízení do programů BS, NMS a DS vyučovaných v angličtině
Eva Vrbková, DiS. 2144 A1/0222
 

Oddělení výzkumu, vývoje a vnějších vztahů – 13904

Akreditace, Vědecká rada, METODIKA 2017+
Mgr. Pavla Svobodová, Ph.D. 4979 A1/0540
Spolupráce s průmyslem, smlouvy o spolupráci, propagace fakulty
Ing. Hana Petrušková 2217 A1/0318
Marketing
Mgr. Kateřina Růžičková 602542853 A1/0541
PR a marketing, metodická podpora pro publicitu projektů
Mgr. Radka Šťávová 4988 A1/0541
 

Personální oddělení – 13905

Vedoucí oddělení
JUDr. Pavla Konečná 2143 A1/0542
Personální referent, sociální agenda
Miroslava Vanžurová 2305 A1/0543
Personální referent
Lenka Šimčíková 2102 A1/0543
 

Ekonomické oddělení – 13906

Vedoucí oddělení
Ing. Miroslava Vítková 2165 A1/0330
Správce rozpočtu
Lenka Bukáčková 2399 A1/0321
Náhrady cestovních výdajů
Jana Petrášová 2163 A1/0328
Evidence DHM, DNM, DDHM, DDNM
Martina Janošová 2180 A1/0325
Referent DČ
Simona Jakubcová 2164 A1/0321
Pokladna
Ing. Dana Mordová 2145 A1/0342
Účetní
Ing. Mária Bartošová 2230 A1/0327
Radoslava Mikušková 2161 A1/0326
Ing. Renata Pavlíčková 2149 A1/0326
Bc. Marcela Ryšková 2162 A1/0327
Ludmila Závišková 3247 A1/0328
 

Oddělení podpory projektů – 13907

Vedoucí oddělení
Ing. Petra Havránková 4993 D5/412
Pracovníci
RNDr. Pavel Grégr, Ph.D.
Ing. Sandra Homolová 2153
Ing. Tamara Hubáčková 4990 D5/416e
Ing. Lenka Korolková 4978
Bc. Pavel Kratochvíl 4984 D5/419
Mgr. Ivana Lipenská 2167
Ing. Blanka Marušincová, MSc 4987
Mgr. Anna Pinkasová 4991
Ing. Bc. Jana Přikrylová, Ph.D.
Mgr. Dagmar Rudolfová 4976
Ing. Blanka Skalková 4920
Mgr. Zdeněk Šalomoun 4983 D5/419
Ing. Petra Urbancová 4977
Ing. Beáta Vykypělová 4981
 

Oddělení ICT podpory – 13908

Vedoucí oddělení
Roman Varmuža 2200 A6/215a
Pracovníci
Mgr. Tomáš Buk 2211 A6/215a
Radek Jordánek 2213 A6/202a